Một bức ảnh chụp phiến đá khắc dòng chữ "Trung cộng trung ương đảng hiệu" (Trường đảng trung ương ĐCSTQ). Các chữ này được người ta tin rằng do cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân viết . (Weibo.com)
Một bức ảnh chụp phiến đá khắc dòng chữ “Trung cộng trung ương đảng hiệu” (Trường đảng trung ương ĐCSTQ). Các chữ này được người ta tin rằng do cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân viết . (Weibo.com)
Một phiến đá được khắc dòng chữ tiếng Hoa “Trung cộng trung ương đảng hiệu” (Trường Đảng trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc) – đươc cho là khắc theo tuồng chữ của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân – đã bị dỡ bỏ một cách không thương tiếc ra khỏi trường Đảng vào ngày 21 tháng 8, để lại một khoảng đất trống dơ bẩn khiến công chúng chú ý.