Pages

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Giá dầu tiếp tục giảm trong năm tới


Riyadh, Saudi Arabia. (Reuters) – Nhu cầu dầu lửa đang xuống thấp, số cung dư thừa, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng thời gian 11 năm, nhưng Saudi Arabia không có dấu hiệu sẽ thay đổi chính sách và Iran đang chuẩn bị để tăng số lượng xuất cảng.
Giá dầu Berent quốc tế và WTI Hoa Kỳ đã lên trở lại sau khi xuống 3% trong ngày Thứ Hai, nhưng bán dưới 37 mỹ kim một thùng vào lúc 10 giờ quốc tế. Trong ngày Thứ Hai, Saudi Arabia loan báo cắt giảm khiếm ngạch bằng cách cắt giảm chi tiêu, cải cách trợ cấp năng lượng, tăng thuế và tư hữu hóa. Nhà phân tích thị trường Chris Beauchamp nói rằng, Saudi Arabia sẽ phát triển chậm hơn trong 12 tháng tới, quyết định ngân sách mới phản ảnh điều này, ổn định kinh tế ở Saudi Arabia gắn liền với ổn định chính trị, Hoa Kỳ sẽ theo dõi chặt chẽ vì không muốn thấy những dấu hiệu suy yếu của quốc gia đồng minh quan trọng nhất ở Trung Đông.

Saudi Arabia và Iraq đã đưa nhiều dầu hơn vào thị trường trong năm 2015 và trong năm nay mỗi ngày dầu cung cấp vượt quá nhu cầu 2 triệu thùng một ngày. Giá dầu năm 2016 sẽ còn xuống thấp hơn, vì Iran hứa hẹn đưa thêm ít nhất 0.5 triệu thùng mỗi ngày vào thị trường sau khi lệnh cấm vận của Tây Phương được nhấc bỏ.
Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh như Á Rập Thống nhất Emirates, Kuwait nói rằng họ hy vọng nhu cầu toàn cầu gia tăng trong năm 2016, giúp tái cân bằng thị trường. Tuy nhiên, đang có nhiều dấu hiệu cho thấy nhu cầu trong năm 2016 còn giảm nhiều so với năm 2015. (Robert Võ)

Không có nhận xét nào: