Pages

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

HƠN 3,500 NGƯỜI ĐÒI CỘNG SẢN VIỆT NAM BỎ ĐIỀU 4 TRONG HIẾN PHÁPTướng Nguyễn Trọng Vĩnh
Tin Hà Nội - Sau một tuần lễ phát động chiến dịch, đã có 3,536 người ký tên vào bản kiến nghị 7 điểm trong đó thúc hối đảng Cộng Sản và chế độ Hà Nội bỏ điều 4 trong bản Hiến Pháp, trả lại các quyền căn bản cho người dân và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Theo danh sách phổ biến trên trang mạng Bauxite Việt Nam gồm những người vận động dân chủ hóa đất nước, tính đến ngày 27 Tháng Giêng 2013, số lượng người tham gia ký kiến nghị gồm đủ mọi thành phần xã hội đã nhanh chóng tăng lên, cho thấy sự quan tâm của người dân Việt Nam muốn nhìn thấy nước nhà có nền dân chủ thật sự, có một chính phủ do dân và vì dân thật sự do người dân trong nước bầu lên qua cuộc bầu cử tự do, không phải qua sự đạo diễn độc tài của đảng Cộng sản.

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một trong những người đầu tiên ký vào bản kiến nghị đòi một bản hiến pháp dân chủ thật sự đã viết không cần ghi điều 4 vào Hiến Pháp, tức cái điều dành độc quyền lãnh đạo đất nước cho đảng Cộng Sản. Bản kiến nghị nêu ra 7 điểm chính cần phải sửa đổi từ quyền con người, sở hữu đất đai, tổ chức nhà nước, lực lượng vũ trang, trưng cầu dân ý, thời hạn góp ý sửa Hiến Pháp. Những gì được đề nghị sửa đổi đều dựa trên tính phổ quát của quyền con người như tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà chế độ Hà Nội đặt bút ký cam kết tôn trọng nhưng không thực hiện trong thực tế. Những người ký kiến nghị cho rằng nhiều điều khoản trong dự thảo Hiến Pháp mới chỉ nhằm giới hạn các quyền của công dân để đàn áp các công dân thực thi quyền tự do như đã diễn ra trong thực tế trong những năm qua ở Việt Nam.

Không có nhận xét nào: