Pages

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Hai bài hát có nội dung chống Nhà nước !?


Tuoitre Online đăng tin về phiên toà và bản án áp đặt lên Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Bài báo “Tuyên truyền chống Nhà nước: lãnh 4-6 năm tù”, trong đó có đoạn: “Trí cũng tham gia sáng tác hai bài hát (lấy nghệ danh là Việt Khang) có nội dung chống Nhà nước gửi đăng trên trang web của nhóm “Tuổi trẻ yêu nước”, móc nối, lôi kéo 3 người khác vào nhóm nhưng những người này từ chối tham gia.”
Danlambao gửi đến quý vị phóng viên chuyên nghiệp của Tuoitre, đặc biệt là phóng viên C. Mai, 2 bài hát được quý vị thông tin đến quần chúng là CÓ NỘI DUNG CHỐNG NHÀ NƯỚC:
Sự khác biệt của làm báo cho một chế độ độc tài và làm báo trong một môi trường dân chủ; sự khác biệt giữa làm báo tự do, chân chính và làm báo nô lệ, xảo quyệt là không dám hay khôngdámđược hay không được đăng tải “bằng chứng” để người đọc kiểm chứng 2 bài hát đó chống nhà nước ra sao.

Không có nhận xét nào: