Pages

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Hình Dung Lịch Sử và Tình Người Trong Cuộc Chiến Ý Thức Hệ .


 A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS
Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam: tay súng … 
 
…tay bồng 
 
… những nạn nhân chiến tranh 
Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam [1965-1973] …
… tay súng, tay bồng những nạn nhân chiến tranh  
 … những nạn nhân chiến tranh 
 
… những nạn nhân chiến tranh 
 
… những nạn nhân chiến tranh  
 
 
 
 
 
 
 
 
… kể cả khi PFC. John Stananback cõng trên lưng người lính Việt cộng đến một trạm Y tế cấp cứu gần Bàu Bàng

Không có nhận xét nào: