Pages

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Sửa Hiến Pháp: Tăng thêm quyền cho... ông Dũng (!?)


Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp số ra ngày 30/10/2012 giật tít cái tin: “Sửa Hiến Pháp: Tăng thêm quyền cho chủ tịch nước” và nêu ra nhiều nội dung của bản Hiến Pháp dự thảo để minh chứng cho “quyền” của Chủ tịch nước được tăng thêm.

Nhiều người nghĩ rằng do có đợt chỉnh đốn Đảng, do có cuộc chiến Ba-Tư nên quyền lực phe cánh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị giảm bớt, đồng thời quyền lực của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được tăng lên.

Song, có thể họ đã bị nhầm.

Với bản chất tham lam, Nguyễn Tấn Dũng thật sự chưa muốn về vườn. Sau hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng, ông không thể làm Thủ tướng nhiệm kỳ ba mà sẽ nhắm đến cái ghế Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ tới.

Với tiềm lực tài chính mạnh và có phe cánh hậu thuẫn, ông đã lo được chuyện “thoát tội” trong Hội nghị Trung Ương 6 vừa qua, thì cũng với tiềm lực tài chính và phe cánh ấy ông cũng sẽ lo được cái ghế Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ tới.

Dự tính như vậy nên từ bây giờ ông chấp thuận và chỉ đạo sửa đổi hiến pháp theo hướng tăng thêm quyền cho Chủ tịch nước, tức là tăng thêm quyền cho ông trong nhiệm kỳ sau.

Dự đoán được ý đồ này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có kế hoạch ngăn chặn bằng nội dung làm việc: qui hoạch cán bộ cấp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới trong hội nghị Trung Ương 6 vừa qua.

Nhưng người điều khiển được trung ương Đảng là Thủ tướng Dũng chứ không phải là Tổng bí thư Trọng. Cho nên cuối cùng Tổng Trọng sẽ không cản được “dòng nước lũ” đưa Thủ tướng lên làm Chủ tịch nước.

Đắc ý với kế hoạch của mình, Thủ tướng luôn nở nụ cười, trong khi Chủ tịch nước đăm chiêu, còn Tổng bí thư thì... khóc.


Lẽ ra Hiến Pháp sửa đổi là phải trao (hoặc ít ra là tăng thêm) quyền lực cho nhân dân theo kiểu tam quyền phân lập, nhưng Hiến pháp sửa đổi lại tăng thêm quyền lực cho một chiếc ghế.

Trong điều kiện hiện nay và sắp tới đây, ai là người có đủ điều kiện để giành giật chiếc ghế Chủ tịch nước quyền lực ấy? Người đó chỉ có thể là Nguyễn Tấn Dũng.

Tiếp tục siêu quyền lực trong tay, Nguyễn Tấn Dũng sẽ đưa đất nước về đâu đây? Thật là buồn cho tương lai của dân tộc Việt Nam!

Thường Sơn 2
(DLB)

Không có nhận xét nào: