Pages

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Những món nợ không bao giờ trả nổi

Có những nợ không bao giờ trả nổi
Hết đời mình đến đời cháu đời con
Dù mai sau xương cốt đã rã mòn
Nhưng vẫn bị người đời nguyền rủa mãi
Có những nợ không bao giờ trả nổi
Dù bán thân hay bán cả gia tài
Bán ruộng vườn và bán cả đất đai
Vẫn không đủ cho một ngày sống sót
Có những nợ không bao giờ trả nổi
Dù danh nhân hay tục tử thiên tài
Vướng vào rồi thì nhất định ngày mai
Thành những kẻ mang tội đồ dân tộc
Có những nợ không bao giờ trả nổi
Dù trong tay có chức trọng quyền cao
Dù bản thân quyền lực đến cỡ nào
Cũng sẽ có một ngày đền tội ác
Là món nợ không bao giờ trả nổi
Của bọn người đã vay máu Nhân dân
Của những tên đem Tổ quốc đi cầm
Buôn bán nước để thu mua quyền lực
Là món nợ không bao giờ trả nổi
Của bọn người xưng vô sản nhân dân
Nhưng gia tài sản nghiệp của bản thân
Giàu đến nỗi lo nứt tường đổ vách
Là món nợ không bao giờ trả nổi
Của tập đoàn đang lãnh đạo Việt Nam
Của những tên mang máu lạnh hung tàn
Bán tất cả vì độc tài độc lợi
Là món nợ không bao giờ trả nổi
Hồ Chí Minh, đảng cộng sản Việt Nam
70 năm đã buôn lận bán gian
Trên Tổ quốc và Nhân dân nước Việt.

Không có nhận xét nào: