Pages

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Cách xét xử của Tòa án VN như thế nào?
VRNs (30.04.2013) – Sài Gòn – Tòa án ở VN chỉ hành xử theo chỉ đạo của ĐCS, nên dẫn đến oan sai và bất công. Những vụ án đã xử trong vòng một năm qua: CLB nhà báo tự do, Hai nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang, 14 TNCG & TL, các tín đồ PGHH,… và sắp tới đây, 16.05.2013 sẽ xét xử hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, cũng đã và sẽ đầy bất công.

Nhân dịp 30.04, cộng đồng Người Việt tại Đan Mạch đã tổ chức buổi họp mặt vừa online vừa offline tại Đan Mạch (cử tọa), Boston ở Mỹ (nhà báo Hoàng Hà điều hợp viên), linh mục Lê Ngọc Thanh (Sài Gòn, VN) và luật sư Nguyễn Văn Đài (Hà Nội, VN) về vấn đề Góp ý sửa đổi HP 1992 và vấn đề Xét xử tại VN.
Được phép của luật sư Nguyễn Văn Đài, VRNs xin được gởi đến quý vị những chia sẻ của luật sư về những vấn đề liên quan đến sự thật xét xử của các tòa án tại VN và một số nhận định với tư cách một người đang hoạt động cho dân chủ trong nước.
PV. VRNs

Không có nhận xét nào: