Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Gửi ngài biện chứng


Công dân 2014 (Danlambao) - Chào ông mở miệng là biện chứng, nhân việc ông trả lời phỏng vấn VTV được phát vào thời sự 30 tết. Tôi có được xem, nghĩ rằng với vị trí của ông thì ông cứ phát biểu, vẫn như mấy ông cộng sản phát biểu, tôi thường nghe - nhàm. Hôm nay mùng 1 tết, cái “loa” VTV lại cho mấy tay tâng bốc lời ông phát biểu hôm 30 tết lên mây xanh, như là một sự “đổi mới” ghê gớm - chống tham nhũng cần hợp tác quốc tế. Tôi thấy tiền thuế của dân lại sắp bị tiêu cho những việc vô ích (đi lại họp hành - chống tham nhũng hợp tác quốc tế mà). Nên tôi có đôi lời với ông.

Ông và đảng cộng sản của ông cứ như những chú hề trên sân khấu. Tự mua dây buộc mình. Sau đó gỡ rối và sửa sai. Mỗi lần gỡ rối và sửa sai thì lại coi nó như là một “sự đổi mới vĩ đại”. Thưa ông, bây giờ ai tham nhũng? Có phải đảng viên đảng cộng sản của ông không? Bây giờ để chống tham nhũng thì chỉ cần minh bạch. Ông hãy ra lệnh cho đảng viên của ông; tất cả những ai nắm chức vụ hãy công khai tài sản để dân giám sát; để xem sau mỗi nhiệm kỳ, mỗi năm, tài sản tăng bao nhiêu? Như vậy tham nhũng sẽ lòi ra. Vấn đề thực sự là soi vào góc khuất, thì ông và đảng của ông cứ né tránh. Cứ cầm đèn chạy quanh cái lu. Nào là thanh bạch, niên khiết, nào là ban này, bộ nọ. Nào là quyết liệt, quyết tâm, hợp tác quốc tế... Trong khi vấn đề chính là hãy rọi đèn thẳng vào cái lu đó - công khai tài sản quan chức. Cái này quốc tế đã làm và rất hiệu quả. Hay Đảng của ông liêm khiết nên không cần? 

Về vấn đề tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Vậy ai đã làm cũ đi mà phải “đổi mới”? Thưa ông chỉ trong 40 năm Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore đã có những bước tiến vượt bậc phát triển về kinh tế. Trong khi chúng ta 40 năm kể từ khi chiến thắng và đảng cộng sản giành quyền được lãnh đạo, đất nước này vẫn kém phát triển. Trong thời kỳ khoảng 10 năm đầu áp dụng đúng mô hình XHCN do Các- Mác và Ăng-Ghen viết ra. Dân ta đã nếm mùi ăn cơm độn khoai sắn. Khi ta áp dụng mô hình kinh tế thị trường “định hướng XHCN” một mô hình què cụt giữa CN tư bản - CNXH, đem đến hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân bị phá nát. Những tập đoàn kinh tế nhà nước được ví như những “quả đấm thép” đã vỡ vụn như những quả đấm đất sét. Và kèm theo đó là lạm phát dân chúng phải gánh chịu. Đã đến lúc kiểu lãnh đạo duy ý chí như trong thời chiến không còn thích hợp. Hãy học hỏi kinh nghiệm của các nước đi trước, người ta đã làm thành công và trở nên thịnh vượng. Họ lo được an sinh cho dân, có kinh tế nên trở thành tự cường và tự chủ, không khiếp nhược ngoại bang. Vậy thì ta hãy học và làm theo họ, đừng đem dân tộc này làm thí nghiệm cho những mô hình “sáng tạo” thêm nữa. 

Vậy qua, bài viết này tôi muốn nhắn nhủ với ông và đảng cộng sản của ông rằng không cần phải “sáng tạo” và “ đổi mới “ gì cả. Các nước đã làm và trở nên thịnh vượng thì đảng của ông hãy học và làm theo họ! 


Không có nhận xét nào: