Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Tham dự Phiên tòa xử TS, Cù Huy Hà Vũ vì Quyền Lợi, Trách Nhiệm và Nghĩa Vụ công dân

Thưa toàn thể nhân dân Việt Nam!

Chúng ta đang thờ ơ vói những gì chúng ta có, đang rất bình thản trước những gì đang diễn ra và vô trách nhiệm với chính mình. Tôi không có ý chê trách ai mà đang tự trách chính mình lâu nay sống mà quên đi trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình.
Theo Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 1992, điều 2 có ghi rõ “nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” . Cùng với các điều 49,50,51,52 trong hiến pháp đã mặc định cho tất cả công dân Việt Nam không phân biệt, đều có quyền lợi đối với nhà nước, quyền lợi phát sinh từ nhà nước vì nhà nước này là của nhân dân, phải có trách nhiệm với nhà nước trước những thách thức, nguy hại mà nhà nước gặp phải vì nhà nước là do nhân dân lập ra, có nghĩa vụ phải hoàn thành trước nhà nước bất kể khi nào được người đại diện của nhà nước kêu gọi hoặc không kêu gọi mà công dân tự giác phải thực hiện nghĩa vụ đó. Điều này là rõ ràng trong các công việc đơn giản như công dân được hưởng phúc lợi xã hội cụ thể là được cứu đói nếu xảy ra thiên tai đói rét, phải có trách nhiệm nộp các khoản thuế, phí và lệ phí, phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu trong độ tuổi theo quy định, đây là những quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ nho nhỏ còn vô vàn các thứ khác nữa. Như vậy bất kể khi nào quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với nhà nước là gắn liền với nhau. Mọi công dân có quyền được đòi hỏi quyền lợi, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với nhà nước nếu không hoàn thành có nghĩa là công dân đó vi phạm hiến pháp và pháp luật, không phải là người công dân gương mẫu.

Trong vụ án bắt giam Ts, Cù Huy Hà Vũ và VKS nhân dân Thành phố Hà Nội ra cáo trạng với tội danh “ tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điểm c khoản 1 điều 88 Bộ Luật Hình Sự, vụ án sắp được mang ra sử ngày 4/4 tới đây.

Nếu ông Cù Huy Hà Vũ có tội như cáo trạng thì tội ấy đã làm phương hại đến lợi ích quốc gia, tổn hại đến sự tồn tại của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như vậy việc làm của ông Cù Huy Hà Vũ làm tổn hại đến lợi ích của mỗi công dân Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam phải đứng lên góp tiếng nói với nhà nước để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, để thực hiện, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với nhà nước.

Nếu ông Cù Huy Hà Vũ vô tội, tức việc làm của Ông không làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, không làm cho nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải sụp đổ. Ngược lại, việc làm đó là có lợi cho nhân dân Việt Nam, làm cho xã hội Việt Nam ngày càng tiến bộ, xã hội công bằng hơn, dân chủ thực sự và văn minh, như rất nhiều văn sỹ, trí thức, các tướng lĩnh trong quân đội, các cán bộ cách mạng lão thành nhận xét. Thì việc làm đó đáng được hoan nghênh mọi công dân Việt Nam xẽ được hưởng lợi ích từ việc làm đó, nhân dân phải có quyền bảo vệ quyền lợi đó, có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ lợi ích đó cho nhà nước,cho chính mình. Không những thế nó còn thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với người đã làm được việc đó, còn thể hiện tinh thần yêu sự thật, công lý và bác ái của nhân dân Việt Nam.

Cũng theo luật tố tụng hình sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2003 điểm đ khoản 2 điều 51 người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp cho họ có quyền “tham gia phiên tòa; trình bày ý kiến, tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”. Cũng theo điểm b, khoản 1, điều 54 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến vụ án, hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền “Tham gia phiên toà; phát biểu ý kiến, tranh luận tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Xét thấy Vụ án Cù Huy Hà Vũ, toàn thể nhân dân Việt Nam là người bị hại, người có quyền và lợi ích liên quan theo như phân tích hiến pháp và luật tố tụng hình sự nêu trên tôi đề nghị: Toàn thể nhân dân Việt Nam không cần người đại diện hợp pháp theo pháp luật là tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, không trao quyền đại diện đó, tự mình đến tham dự phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ ngày 4 tháng 4 để tự bảo vệ quyền và lợi ích của mình, để làm đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân với nhà nước.

Qua đây tôi cũng đề nghị các luật sư bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội triệu tập tôi Trần Kiên Ky: địa chỉ 37 B ngõ 144, Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, đến phiên tòa với tư cách người tham gia tố tụng theo điều 58 bộ luật hình sự.

Kính mong quý báo gửi ý kiến của tôi đến các luật sư bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ.

Trân trọng,

Hà Nội 28/3/2011
Trần Kiên Ky

Không có nhận xét nào: