Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Nóng: Phe Nguyễn Phú Trọng đang dùng trang Ba Sàm tấn công Nguyễn Tấn Dũng

Trang Ba Sàm nhận được bức thư của ông Trịnh Văn Lâu, một cách mạng lão thành, gửi cho TBT Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương đảng CSVN. Trong thư có nói tới ông Mười Rua, cựu giám đốc công ty Vissan, là anh nuôi của thủ tướng và là người đã gặp ông Trịnh Văn Lâu, “hạch sách và giải đáp về những vi phạm của Nguyễn Tấn Dũng”. Thư cũng có nói tới chuyện ông Trầm Bê vận động ông Trịnh Văn Lâu giúp bầu ông Nguyễn Tấn Dũng làm TBT ở Đại hội 12 ra sao, cũng như mối quan hệ khắng khích giữa thủ tướng với ông Trầm Bê thế nào. Mời bà con cùng đọc và thẩm định nội dung thư.

Thư của ông Trịnh Văn Lâu gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị


Nguồn: Ba Sàm

Không có nhận xét nào: