Pages

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Lá Thư Đông Kinh về cuộc tiếp xúc giữa cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ với dân biểu nghị sĩ về tình trạng nhân quyền tại VN - Phần 1

Lá Thư Đông Kinh về cuộc tiếp xúc giữa cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ với dân biểu nghị sĩ về tình trạng nhân quyền tại VN - Phần 1
Phần 3 về cuộc tiếp xúc của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ với các dân biểu nghị sĩ MỹNguồn: SBS Radio.

Không có nhận xét nào: