Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm) và cộng sự

Dân Luận vừa nhận được bản kết luận điều tra bổ sung vụ án "Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước", xin chuyển tới độc giả tham khảo:
ketluan01.jpg
ketluan02.jpg
ketluan03.jpg
(Dân luận)

Không có nhận xét nào: