Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Để xã hội dân sự VN 'hội nhập' trong Asean

Nhà phân tích xã hội dân sự Việt Nam, Tiến sỹ, Bác sỹ Trần Tuấn phân tích phương hướng, biện pháp để xã hội dân sự Việt Nam phát triển tốt hơn và hòa nhập hiệu quả hơn trong khối Asean trong năm 2016.
Bình luận với BBC về triển vọng của xã hội dân sự Việt Nam trong năm mới, nhà nghiên cứu từ Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) nói:
"Một trong những cái chúng tôi quan sát thấy là sự phát triển quá nhiều các tổ chức cộng đồng mà không có được một phương pháp, không có được một thách thức và không có được tuyển chọn nhân sự cho thật tốt, thì đối khi chính nó lại làm những cản trở cho sự phát triển.

"Nhất là khi các tiếng nói để đưa đến trong vấn đề luật pháp, các vấn đề xã hội, đôi khi chính trong các tổ chức xã hội dân sự lại có sự việc với nhau. Cho nên một cái chung chỉ ra rằng xã hội dân sự muốn phát triển được cần phải có những cái chúng tôi gọi là 'đầu tầu'.
"Và các đầu tầu đó phải thể hiện được có phương pháp, có tri thức và có cách thức tổ chức tương đối bài bản, khoa học và có sự liên kết.
"Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng khi mà ra cộng đồng chung của các nước Asean với nhau, thì một mục tiêu mà chúng ta mong TS. Trần Tuấn nói với BBC.
Mở đầu cuộc phỏng vấn, ông Trần Tuấn bình luận về hạn chế và 'nét son' của xã hội dân sự Việt Nam trong năm trước.

Không có nhận xét nào: