Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Tôi ủng hộ Thủ tướng thay đổi thể chế.

Bà Đầm xòe
4
Mới đây được tin Thủ tướng là một trong hai người không ấn nút thông qua hiến pháp năm 2013. Có lẽ với tâm thế đó đầu năm 2014 Thủ tướng đã ra thông điệp kêu gọi thay đổi thể chế.
Tôi ủng hộ thông điệp của Thủ tướng.
Vì sao tôi ủng hộ.
Vì tôi nhận thấy đất nước mình bị đã dồn sát vào chân tường của sự suy thoái:


1. Chính quyền đã suy thoái đến tận cùng chưa?
- Rồi.
2. Nhân dân đã bỉ cực đến tận cùng chưa?
- Rồi.
3. Đảng đã lộ hết sự phản động hại dân, hại nước, chống lại xu thế tiến bộ của loài người chưa?
- Rồi.
4. Nhân dân muốn phế bỏ đảng chưa?
- Muốn
5. Nhưng nhân dân như nhân dân Việt Nam mình đa số là cơ hội ăn theo nói leo, hành động theo bày đàn, liệu có thể có một cuộc cách mạng cam như nhiều nước trên thế giới không?
- Không.
6. Vậy thì đến bao giờ nhân dân có thể vùng lên thay đổi thể chế?
- Không bao giờ.
7. Con đường duy nhất để Việt Nam có thể thay đổi thể chế là con đường thượng tầng phân hóa, các phe nhóm tìm cách thôn tính lẫn nhau mới có thể có thay đổi.
8. Hiện nay trên chóp bu hai phe phái chính, tạm gọi là phe Bắt sâu và phe Thông điệp đang tính bài thôn tính lẫn nhau.
9. Vì vậy đây là lúc các lực lượng xã hội cần phải biết ủng hộ ai, không ủng hộ ai?
10. Các sĩ quan, binh lính trong Bộ quốc phòng, bộ Công an, các vị cũng là con người, cũng là con em của dân tộc; các người cũng nên vì dân tộc, nhân dân mà ủng hộ ai, không ủng hộ ai. các người rất quan trọng, vì chính các người là lực lượng quyết định thay đổi thể chế.
11. Sự thay đổi thế chế theo hướng một nhà nước tam quyền phân lập là xu thế của thời đại. Trong các vị lãnh đạo trên chót bu, người có tấm lòng muốn thay đổi thể chế độc quyền toàn trị sang thế chế dân chủ đa nguyên không ai khác chính là đương kim Thủ tướng.
12. Hỡi những nhà dân chủ! Hỡi những sĩ quan, binh lính trong lực lượng vũ, các người hãy vì đất nước, vì dân tộc, vì nhân dân ủng hộ Thủ tướng thực hiện cuộc thay đổi thể chế mà Thủ tướng đã nói rõ trong thông điệp đầu năm 2014. Tôi cũng ủng hộ Thủ tướng thực hiện cuộc thay đổi thể chế này.
Bà Đầm xòe.

Không có nhận xét nào: