Pages

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

USCIRF đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách CPC

RFA

Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, USCIRF, hôm nay 30 tháng 4 công bố phúc trình thường niên về tình hình tự do tôn giáo tại các nước trên thế giới.
Phúc trình năm nay của USCIRF đưa ra khuyến nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa thêm 8 nước vào danh sách ‘những quốc gia cần quan tâm đặc biệt- CPC’ vì đã vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo ở đất nước họ.
Danh sách 8 quốc gia được khuyến nghị trong phúc trình năm nay có Việt Nam. Bảy quốc gia kia là Ấn Độ, Iraq, Nigeria, Pakistan, Syria, Tajikistan, Turmekistan.
Đây là phúc trình lần thứ 15 của USCIRF kể từ khi thành lập năm 1998.

Không có nhận xét nào: