Pages

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Công an bắt ngay đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Việt Hoàng (Danlambao)- Tai kỳ họp trung ưong 4 khóa 11, Nguyễn Phú Trọng nói ”Tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức, tham nhũng lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng”.

Như vậy có nghĩa:

1- Nếu có không ít đảng viên như vậy thì tại sao không thấy có đồng chí nào bị kỷ luật,hoặc truy tố như vậy có phải đồng chí biết mà bao che hay không,nếu đúng như vậy đồng chí không thể bắt các Đảng viên nghiêm túc kiểm điểm được vì các đồng chí này dại gì mà mhận khuyết điểm. Và nếu là Tổng bí thư mà còn bao che thì quốc nạn tham nhũng và suy đòi đạo đức bao giờ mới đẩy lùi được.Như vậy việc nói đi đôi với làm là không nghiêm túc, đề nghị trung ương kỷ luật đồng chí Nguyễn phú Trọng.

2- Nếu đồng chí Nguyễn Phú Trọng mà không chỉ đích danh ra đồng chí nào mắc khuyết điểm trên là đồng chí Trọng vu khống cho các đồng chí mình, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ, suy giảm lòng tin của nhân dân, quần chúng.

Với hai khuyết điểm trên đề nghị :

1-Khai trừ đồng chí Nguyễn Phú trọng ra khỏi đảng để làm trong sạch nội bộ Đảng

2-Xét về mức độ nguy hiểm với với sự an nguy của Đảng của tổ quốc đề nghi đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng sang bộ công an tiếp tục điều tra xem xét và khởi tố theo đúng quy định của pháp luật

Trên đây là kết luận cuối cùng của phiên bế mạc taị hội nghi Trung ương 4 khóa 11 do thủ tuớng Nguyễn Tấn Dũng đọc và chủ trì

Việt Hoàng

Không có nhận xét nào: