Hoa Kỳ cho biết sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho không lực Ả Rập Saudi theo một thoả thuận mới trị giá 29,4 tỉ đô la.

Trong một thông báo hôm thứ Năm, Tòa Bạch Ốc nói Hoa Kỳ và chính phủ Ả Rập Saudi ký một thoả thuận để Hoa Kỳ cung cấp máy bay chiến đấu tiên tiến F-15SA cho Không lực Hoàng gia Ả Rập Saudi.

Tòa Bạch Ốc nói thoả thuận bao gồm việc sản xuất 84 máy bay mới và hiện đại hoá 70 máy bay hiện có. Tòa Bạch Ốc cũng nói những máy bay này của hãng Boeing “nằm trong số các máy bay tinh vi và có khả năng nhất trên thế giới.”

Tòa Bạch Ốc nêu lên lời của các chuyên viên công nghiệp nói thoả thuận bán những máy bay phản lực này sẽ hỗ trợ cho hơn 50.000 việc làm tại Mỹ, sử dụng hàng trăm nhà cung cấp trên toàn quốc và cung cấp 3,5 tỉ đô la tạo ảnh hưởng hàng năm cho nền kinh tế Mỹ.

Tòa Bạch Ốc cũng nói thoả thuận “củng cố mối quan hệ mạnh mẽ và lâu dài” giữa hai nước và chứng tỏ cam kết của Hoa Kỳ đối với khả năng quốc phòng vững mạnh của Ả Rập Saudi như là “một bộ phận chính yếu của an ninh trong vùng.”