Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết dân chúng ở làng Ô Khảm trong tỉnh Quảng Đông đã đưa ra những lời khiếu tố có lý khi họ biểu tình trong nhiều tuần để chống nạn chiếm đoạt đất đai.

Căng thẳng bùng ra ở Ô Khảm lần đầu hồi tháng 9, khi dân chúng bắt đầu biểu tình chống nạn tịch thu đất đai bừa bãi và nạn tham ô của chính quyền địa phương.

Tân Hoa Xã hôm nay trích lời các nhà điều tra của chính quyền tỉnh Quảng Đông nói rằng một công ty chăn nuôi đã chiếm dụng một diện tích đất đai lớn hơn diện tích cho phép. Một công ty khác không trả tiền bồi thường đúng hạn cho dân làng.

Các nhà điều tra cũng nói rằng ông Tiết Xương, cựu bí thư đảng ở thôn Ô Khảm, đã biển thủ công quỹ để mua xe hơi riêng.