Pages

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

'Không dám thay đổi thì tương lai sẽ mờ mịt'

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.
Tiến Sỹ Nguyễn Quang A nói sự phát triển kinh tế sẽ không có ý nghĩa nếu chính phủ Việt Nam không giải quyết được thực trạng lạm phát quá cao và bất ổn kinh tế vĩ mô.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho BBC tiếng Việt nhìn lại một số vấn đề trong kinh tế Việt Nam, ông Quang A nói giới lãnh đạo Việt Nam đã nhận ra được những vấn đề lớn dẫn tới bất ổn kinh tế.
"Nhìn nhận được ra những vấn đề đó là quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất là phải thay đổi cách nghĩ",
Nếu cứ gắn tư duy vào những chính sách chủ trương tính bằng 5 năm...và không dám thay đổi thì tương lai sẽ rất mờ mịt" Tiến Sỹ Nguyễn Quang A khuyến cáo.

Không có nhận xét nào: