Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Ý nghĩa chính xác "4 Tốt 16 Chữ Vàng"


Hạnh Ngô (Danlambao)
Kính gởi bác Trọng và các đảng viên đảng cộng sản:

Thưa bác và các đồng chí của bác mà còn mơ hồ tin tưởng: “4 Tốt 16 chữ Vàng” nên đọc qua một lần để hiểu cho thật thấu đáo ý nghĩa của câu nói này trước khi trách móc tụi tàu không giữ đúng được câu nói này.

Theo như văn hóa phương đông của mình, thì câu nói “4 tốt – 16 chữ vàng” là lối nói của kẻ cả, lối nói của cha dạy con, lối nói của bậc đàn anh đàn chị nói với một người bên dưới. Nghĩa là các bác chỉ là tôi tớ, chỉ là đàn em, chỉ là con cái, chỉ là những người dưới, là những người dốt nát, cần phải được dạy dỗ. 

Ý tụi tàu nghĩ Bác và các đồng chí của bác (tụi mày) phải sống cho phải đạo, phải cho thật tử tế, phải có tôn tri trật tự, phải cho thật đàng hoàng với anh mày (tàu) nếu mà cứ hỗn xược lếu láo thì tao nẹt cho một trận, tao bợp cho mày một bợp tai. Ngược lại, thằng anh (tàu), thằng kẻ cả, nó muốn lật lọng, ăn nói cộc lốc, nó muốn giành giật cái gì ở trên tay thằng em (các bác) thì đó là quyền của nó, các bác phải lặng thinh, nín the mà lắng nghe. Nếu các Bác mà cứ cãi lại đòi bình đẳng, đòi thằng anh (tàu) đối xử tử tế như thằng em (các bác) đã từng tử tế, đã từng giữ đúng ý nghĩa như vậy thì chỉ có ăn thêm vài bạt tai nữa. Các Bác suy nghĩ coi sự diễn giải ý nghĩa của em có đúng như vậy không?

Vậy các bác đã hiểu thấu đáo được hết ý nghĩa khi Nghe tụi tàu nó cử rêu rao, nó cứ nhắc đi nhắc lại khi tiếp xúc với với Bác với các đồng chí của Bác bất cứ nơi nào. Đó là Ý tụi Tàu nó luôn luôn và muốn nhắc nhở các bác là phải tử tế và nghe thắm nhuần tư tưởng ấy đấy!

Vậy kể từ nay, mong Bác Trọng, và các Đồng Chí của bác, đừng bao giờ nhắc lại câu nói này trên diễn đàn của đất nước, trong những lúc họp quốc hội hay họp đảng và các Bác cũng đừng bao giờ mong mỏi tụi Tàu nó Đối Xử Tử Tế như các bác và các đồng chí của bác đã tử tế với chúng.

Đó là một sự Đòi Hỏi Viễn Vông!

Trân Trọng

Hạnh Ngô

Không có nhận xét nào: