Pages

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Đã đến lúc cần một hội nghị Diên Hồng


Trần Kỳ Trung

Vận nước đến hồi cấp báo!

Phía Bắc biết bao nhiêu tao loạn, rừng bị phá, đất bị chiếm, dân biểu tình, hàng trốn thuế tràn ngập...
Phía nam thiên thai dồn dập, nông dân sống khổ, sông bị ô nhiễm, công nhân đình công, tai nạn giao thông trên bộ, dưới sông xảy ra liêp tiếp, người chết gia tăng...

Miền trung, đảo lớn bị xâm lược Trung Quốc thâu tóm, tàu đánh cá bị giặc đâm, thăm dò dầu mỏ trong vùng biển của mình, ngang nhiên Trung Quốc cho tàu tới ngăn cản, đuổi đánh...

Xã hội đảo điên, luật pháp không nghiêm, người vô tội bị chết oan, nạn trộm cắp, cướp giật, giết người... ngày nào cũng có, người ngay sợ kẻ gian...

Kinh tế xuất hiện nhiều dấu hiệu không ổn định, lạm phát tăng cao, nhập siêu lớn, đời sống của cán bộ, công nhân viên với đồng lương nhà nước... không thể sống nổi, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn

Niềm tin vào người điều hành đất nước biểu hiện suy giảm vì Nhà nước Việt Nam không thể chống một cách có hiệu quả nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bất công xã hội... Quốc hội không thừa hành được quyền lực của mình, nền dân chủ bị xâm phạm nghiêm trọng, tiếng nói chính trực của những người trí thức yêu nước bị đàn áp.

Đảng Cộng Sản Việt Nam với những năm của thế kỷ trước, làm niềm tin, là lý tưởng, là mục đích đi đến của các thế trẻ già Việt Nam, nhưng hiện nay Đảng Cộng Sản Việt Nam không còn là hình ảnh đẹp như vậy. Bởi vì là Đảng duy nhất cầm quyền, nhiều kẻ cơ hội, thoái hóa ,biến chất ... chúng tìm cách vào Đảng, biến Đảng thành một tổ chức phục vụ một nhóm người, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc, của người lao động, làm thay đổi bản chất tốt đẹp của Đảng.

Nguy hại nhất của việc làm này, là làm cho Đảng đang là lãnh đạo, đồng hành với nhân dân, đã trở thành một đối tượng để nhân dân đấu tranh.

Đã đến lúc, phải cùng thống nhất, xây dựng lại Đảng, khôi phục uy tín của Đảng, giữ đúng bản chất tốt đẹp của Đảng, vì dân tộc ,vì nhân dân, nếu như Đảng Cộng Sản còn cầm quyền.

Theo tôi, cần tổ chức ngay một hội nghị DIÊN HỒNG mới để toàn dân bàn vấn đề trên.

KHÔNG THỂ CHẦN CHỪ!

Trần Kỳ Trung

http://trankytrung.com/read.php?379

Không có nhận xét nào: