Pages

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Điểm Mặt Từng Tên – Phần 11

Một Câu Chuyện Tiếu Lâm Có Thật Cuả Một Tên Lính Dõng Đánh Thuê Trên Mạng

Trong lịch sử văn chương chống giặc ngoại xâm cuả dân tộc ta, nổi tiếng là bài Hịch Tướng Sĩ cuả Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Hồi còn trẻ đi học, tôi cũng thuộc lòng cả bài này, vì tôi rất thích văn phong và ngưỡng mộ ngài. Nhưng bây giờ có kẻ là con cháu ông Hồ cũng mượn bài hịch này để tiết tấu theo cái não trạng cuả một tên cộng sản. Anh chàng này tên là Nguyễn Thượng Phẩm, nghe nói là thiếu tá công an gì đó nhà ở khu Cầu Giấy Hà Nội, đã xuyên tạc cả bài văn cuả Ngài. Tôi rất bất bình về việc này cuả một tên vô học ngu dốt, nhưng cứ hay to te như bác cuả họ là ông Hồ tự khoe mình là hay chữ, trong khi đó cả đời Hồ chưa bao giờ viết một đoạn văn ngắn cho đúng phép chính tả. Cuốn vưà đi đường vưà kể chuyện cuả bác Trần Dân Tiên tức Hồ Chí Minh phải được thư ký riêng cuả ông ta sưả đi sưả lại bao lần rồi mới cho in đây, để tự đánh bóng mặt Hồ? Nội dung bài hịch tướng sĩ tôi không muốn bàn, cái tôi muốn bàn là sự bỉ ổi trơ trẽn đểu giả cuả tên Phẩm đã dùng bài hịch để nâng bi ông Hồ. Vì vậy tôi phải dịch lại ý nghiã cuả bài văn thoá mạ này để chống lại não trạng tâm lý nô dịch Mácxít cuả tên Nguyễn Thượng Phẩm

Trích:”Ta cùng các bạn sinh ra trong thời bình. Ngó thấy bọn cặn bã nghênh ngang chửi càn. Uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng Bác Hồ”

Dịch: Ta cùng các bạn sinh ra là quái thai cuả chế độ cộng sản. Ngó thấy sứ Tàu mà cam tâm liếm gót. Nhìn thế giới văn minh tiến lên mà sùi bọt mép.Nghe thiên hạ lên án già Hồ mà tim đập chân run.

Trích:”Đem thân dê chó mà rủa chính phủ,lại thác mệnh đức cha Kiệt mà đòi đất đai tôn giáo để thoả lòng tham không cùng, giả hiệu người yêu nước mà thu đô la để vét kho có hạn.Thật khác nào đem nước nhà ra chửi, sao cho khỏi để tai vạ về sau”

Dịch: Vì Chuá sả thân, giáo dân đoàn kết đấu tranh ôn hoà yêu cầu chính phủ. Tôn kính nhờ cậy Đức Cha Kiệt mà đòi lại đất đai, tài sản bị nhà nước manh tâm chiếm đoạt. Giả hiệu đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản mà làm bao điều bất nhân thất đức. Tham nhũng lan tràn, tránh sao cho khỏi tai vạ về sau.

Trích:”Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu bọn này. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong bao tải ta cũng vui lòng”

Dịch: Ta thường liếm điã quen thân, nưả đêm rục rịch, chó dái lên cơn, rãi chảy đầm đià. Chỉ căm tức chưa được hiến thân tôi mọi, để tỏ lòng cúc cung tận vì đảng vì lợi quyền phe nhóm. Dẫu cho trăm thây này băm vào nhà xí, nghìn xác này ném vào sọt rác, ta cũng cam lòng.

Trích:”Các bạn ở cùng ta trong thời bình đã lâu ngày,không có mặc thì ra mua áo,không có ăn thì đi nấu cơm, quan nhỏ làm cho tốt thì lên quan lớn,lương ít thì được điều chỉnh, đi thuỷ thì nay có tàu,đi bộ thì mua xe máy,lúc làm việc thì cùng nhau chung sức,lúc nhàn hạ thì cùng lên diễn đàn.Cách đối đãi so với Vương Công Kiên, Cốt Đãi Ngột Lang ngày xưa gấp mấy vạn lần.”

Dịch: Các bạn cùng ta một loài hâm hấp. Không có mặc thì ta xin đểu, không có ăn thì ta đi cướp, quan nhỏ thì ta đút lót, lương ít thì ta mắc ngoặc, đi thủy thì có ba Tàu, đi bộ thì mua xe máy. Cách đối đãi so với cộng hoà miền Nam thuở trước cũng chẳng kém gì.

Trích: “Nay các bạn nhìn cuộc sống mà không biết ơn,thấy chúng chửi chế độ mà không biết thẹn làm một Đảng viên,một công nhân viên,một sinh viên thấy chúng chửi mà không biết tức,nghe giọng Bùi Tín chửi các cụ lãnh đạo mà không biết căm.Hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa,hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển,hoặc vui thú rượu chè, hoặc sung sướng bia ôm hoặc lo làm giàu mà tranh nhau tham nhũng, hoặc tham em út,mà quên vợ con, hoặc thích chơi ngông, hoặc ưng nổi tiếng”

Dịch: Nay các bạn được sa đoạ mà không biết ơn, thấy chúng lên án chế độ mà không biết nhục. Là một đảng viên, công nhân, sinh viên thấy chửi bố Tàu Tàu mà không không biết tức. Thấy Bùi Tín giao giảng lẽ đời mà không biết căm.Hoặc bán rừng nhượng biển, hoặc mua tình trẻ em, hoặc vui thú cần sa, thuốc lắc, hoặc cướp đất xây lầu, tranh nhau tham nhũng. Cậy đàn anh mà ăn chặn hết cả không cho Phẩm đây được chia phần, chấm mút, hoặc năm thê bảy thiếp làm cho Phẩm đây cũng thèm rỏ dãi mà nổi cơn điên.

Trích: “Nếu có bọn bành trướng tràn sang thì cựa gà trống cũng thành mồi nhậu, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh. Dẫu rằng vàng bạc,đô la nhiều,tấm thân quý ngàn vàng khôn chuộc, vả lại vợ con em út bìu ríu việc quân cơ trăm sự biết chi.”

Dịch: Nếu có bố Tàu sang đây thì hay quá nhỉ, cưạ gà trống Phẩm cũng nuốt phăng, mẹo cờ bạc dùng để xun xoe nịnh bợ cho có bài có vở. Dollar sẽ nhiều nhiều, giàu sang cực độ thì việc quân cơ cứu nước cứu dân chỉ thưà thãi mà thôi.

Trích: ” Đô la nhiều không mua được đầu giặc,mấy em son phấn không đuổi được quân thù,Những cuộc bia không thể làm cho giặc say chết,lời chửi đổng không thể làm cho giặc điếc tai.Lúc bấy giờ ta cùng các bạn sẽ mất nước,đau xót biết chừng nào. Chẳng những nhà trọ ta không còn mà biệt thự các bạn cũng mất, chẳng những gia quyến ta bị tan mà vợ con các bạn cũng phải chia lìa, chẳng những xã tắc tổ tông ta bị dày xéo mà phần mộ cha mẹ các bạn cũng bị quật lên., chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục rồi đến trăm năm sau tiếng dơ khôn rửa tiếng xấu còn lưu, mà đến gia thanh các bạn cũng không khỏi mang tiếng là dân nô lệ. Lúc bấy giờ,dẫu các bạn muốn vui vẻ phỏng có được không?”

Dịch: Dollar nhiều ta xây dựng chủ nghiã xã hội vững bền, theo tư tưởng không có gì cuả bác cóc còi, có mấy em son phấn để cống nạp các quan thái thú. Những trận say bia để anh em bầu bạn tha hồ mà ẩu đả. Lời chửi đổng không làm cho bố Tàu điếc tai.Lúc bấy giờ ta cùng các bạn vui sướng biết chừng nào. Chẳng những nhà trọ cuả ta vẫn còn mà biệt thự các ngươi càng thêm vững chãi. Chẳng những gia quyến cuả ta đồng thanh vang tiếng gâu gâu mà vợ con các ngươi cũng thêm chó má. Chẳng những tổ tông nhà ta được ba Tàu chiếu cố mà phần mộ cha mẹ các ngươi may ra cũng được chấn hưng lên, sưả sang hơn.

Chẳng những thân ta kiếp này vang vẻ là thằng Phẩm hôi, tiếng dơ khôn rưả, tên xấu còn lưu, mà đến gia thanh các bạn cũng được uế xú ngàn năm. Lúc bấy giờ các bạn sẽ cùng ta thăm nơi chín tầng điạ ngục, được kết bạn với ma vương quỷ sứ phỏng có mừng không?

Trích:”Nay ta bảo thật các bạn nên nhớ câu:Đặt mồi lửa vào dưới đống củi”làm nguy cơ, lấy điều , kiềng canh nóng mà thổi rau nguội”làm răn sợ. Rèn đức rèn tài, đọc nhiều sách báo, lên mạng đều đều, khiến cho người người đều giỏi như Nguyễn Chí Thanh, nhà nhà đều như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp; có thể bêu đầu được bọn phản động và bọn bành trướng “

Dịch: Phẩm hôi đây bảo thật, các bạn nên nhớ câu: “Ngửi cứt ba Tàu là niềm vui, uống nước tiểu bành trướng là hạnh phúc. Mặt trơ trán bóng hơn nưã học tập bác Hồ, đều đều lên mạng mà suả gâu gâu. Nắn bìu Chí Thanh, nâng bi cụ Giáp,người ngưòi nhà nhà đều là đại pháo cả, để phóng thối, khạc thơm cho có văn vẻ bồi bút nở hoa, vẻ vang cho thân tôi mọi.

Trích: “Như vậy nhà trọ của ta mãi mãi vẫn còn mà biệt thự các bạn cũng đời đời trọn vẹn, chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn mà vợ con các bạn khỏi sống lắt lay, vất vưởng.Nay ta mượn lời cụ Trần Quốc Tuấn cải biên thành bài hịch kêu gọi các bạn có lương tri hãy vào báo Tổ Quốc nhấn đầu bọn Lu Hà, Dâm Dật, Bùi Tín và bọn phản động xuống bùn đen vạn kiếp, nhược bằng khinh bỏ bài hịch này tức là kẻ nghịch thù.”

Dịch: Như vậy nhà trọ cuả ta giá rẻ đi mà các bạn còn thêm nhiều biệt thự mới. Chẳng những cóc nhái cuả ta sinh sôi nảy nở thêm nhiều hang hốc mà các bạn cũng con đàn cháu đống lại được lai Tàu. Nay ta mưọn tí hơi rắm cuả Hưng Đạo Vương mà nôn ra miệng lưỡi này mà kêu gọi các bạn: Hãy cam tâm làm thân tôi mọi, thờ phụng Mao Hồ nghe theo lời đảng mà hiến đất cho Tàu, phải nhấn đầu bọn Bùi Tín, Lu Hà, Hồ Dâm Dật, xuống bùn đen vạn kiếp. Các bạn phải biết nghe thao lời chỉ dạy cuả Phẩm thì mới phải đạo thần chủ. Nhược bằng khinh bỏ hịch này tức là kẻ nghịch thù. Bởi cớ sao? Bởi vì ta và những tiếng nói dân chủ tự do là kẻ thù không đợi trời chung.

Trích:”Vì sao vậy ?Giặc ngoại xâm cùng bọn chống phá với dân tộc Việt Nam là kẻ thù không đội trời chung, các bạn cứ điềm nhiên không biết rửa nhục,không lo trừ hung, không dạy bảo con cái lòng yêu nước thương nòi, chẳng khác nào lũ bán nước hại dân. Ta cải biên bài hịch này để các bạn biết bụng ta.”

Dịch: Bởi cớ sao? Vì ba Tàu không phải là giặc ngoại xâm trước mắt, mà là bạn cuả ta. chỉ có Mỹ là giặc ngoại xâm ở thế kỳ 22, cho nên ta tiên đoán như vậy mà phải chống Mỹ ngay từ bây giờ. Tuy ta bảo Tàu xâm lược là ta suả lấy hơi thôi. Các bạn phải hiểu bụng ta, cái ý tứ thâm sâu trong bài hịch kêu gọi này

Người soạn hịch: Nguyễn Thuận Phẩm

Người dịch lại: Lu Hà

26.5.2011 Lu Hà

Không có nhận xét nào: