Pages

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Không là một bài báo


Trung Bảo - Là bạn, là tôi, chúng ta sẽ làm gì khi kẻ thù muôn kiếp kia lại ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ? Thôi, đừng suy tính hơn thiệt nữa. Đừng "khôn khéo ngoại giao", đừng "mềm mỏng đường lối" nữa. Đã đến lúc đứng thẳng người cùng với nhân dân của mình để trừng mắt, để nắm tay nhau, để sẵn sàng chống lại kẻ xâm lăng.


Kẻ thù có quân đông, vũ khí hiện đại, có tiềm lực kinh tế...


Còn ta, ta có gì?
Ta có lòng yêu nước sẵng sàng tòng quân đánh giặc.
Ta có "Nam quốc sơn hà Nam đế cư" bên bờ sông Cầu.
Ta có áo vải cờ đào của người Quang Trung xưng đế.
Ta có "bêu đầu Tất-Liệt dưới cửa khuyết, ướp thịt Thoát-Hoan trong trại rơm" của Hưng Đạo đại vương.
Ta có
"Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạọ
Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật,
Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay."


Đất nước mới trường tồn, chế độ chỉ là chớp mắt. Dù ngày mai khi thôi cuộc chiến chinh, có kẻ lại lợi dụng tình yêu nước để "vinh thân phì gia". Bạn hay tôi, chúng ta có ngại chăng?


Dù thế nào, cũng phải đứng bên cạnh Tổ Quốc của mình.


Nguồn : facebook Trung Bảo

Không có nhận xét nào: