Pages

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

“NHỮNG CÁI “MUỐN” của nhà Báo : NGUYỄN ĐẮC KIÊN và TBT, NG-PHÚ TRỌNG .ScreenHunter_01 Feb. 27 17.23( hai nhân vật, ai là người biết Liêm Sĩ và “hoàn thiện” về NHÂN CÁCH ? )
    Tổng Thống Hoa Kỳ : A.Lincoln : “Chúng ta cần phải chấm dứt chế độ nô lệ” -lời nói ấy đã đi vào Lịch Sử của nhân loại .
 Nhà Báo : Nguyễn Đắc Kiên đã như thay lời cho 85 triệu đồng bào mình nói lên khát vọng mong muốn, một khát vọng không chỉ vì nhân cách phẩm giá của con người mà còn vì tương lai tiền đồ dân tộc . Lời nói này chắc chắn sẽ đi mãi vào lòng dân tộc Việt Nam .

       “ Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn” :
( Nguyễn Đắc Kiên – Nhà báo, Báo Gia đình & Xã hội )
1. Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến Pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.
2. Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.
3. Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.
4. Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.
5. Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.
Nguyễn Đắc Kiên
Nhà báo, Báo Gia đình & Xã hội
Những điều Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên mong muốn, “đơn giản” thuộc quyền tất nhiên của con người, của công dân, tại hơn 90%  nhân dân các quốc gia văn minh ( gần 200 quốc gia ) trên toàn thế giới đã và đang có còn nhân dân Việt Nam thì Không .??.
Ngược lại,những cái “mong muốn” của Nguyễn Phú Trọng TBT/CSVN là chà đạp nhân quyền, tước đoạt tự do, độc tài toàn trị, tham quyền cố vị, đặt quyền lợi cá nhân,đảng phái,bầy đàn lên đầu dân tộc Việt Nam, một trong thiểu số chưa đến 3% (5 nước CS) còn sót lại trên 187 quốc gia tự do dân chủ hay đa nguyên toàn thế giới .?? .
  NGUYỄN PHÚ TRỌNG – TBT/ đảng CSVN ( KHÔNG MUỐN )
“Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức… Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”(Nguyễn Phú Trọng).
 “…quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức.. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!””.(Ng-Phú Trọng)                 
 “chính trị, tư tưởng, đạo đức” Theo “mẩu mực” không suy thoái của TBT Nguyễn Phú Trọng phải  NHƯ THẾ NÀY :
ScreenHunter_02 Feb. 27 17.47
“CHÍNH TRỊ”: tp / Tam Sa -TQ– (trên đảo Hoàng Sa của VN) và ….. thắm thiết với Cờ TQ 6 Sao . ??
ScreenHunter_03 Feb. 27 17.47
“TƯ TƯỞNG”: Lê nin, phỉ nhổ ở Nước Nga…và….kính cẩn, bái kiến Tại : CS/XHCN/Việt Nam ??
ScreenHunter_04 Feb. 27 17.47
“ ĐẠO ĐỨC” Tôn vinh liệt sĩ 1979 tại TQ …và không có tưởng niệm gì hết “đi chỗ khác chơi”… tại. CH/XHCN/VN
Không giống với cỏ cây là loài vô thức, hơn động vật bởi  tư duy, con người bẩm sinh có nhân cách, thừa lý trí để phân biệt phải trái,tốt xấu và đúng sai .
Đồng bào chúng ta thử phân biệt 2 nhân cách : Nhà Báo Nguyễn Đắc Kiên và TBT/đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng !? .
Hoàng Thanh Trúc 

Không có nhận xét nào: