Pages

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Vinacomin giải thể, phá sản, thoái vốn khỏi 12 doanh nghiệp


Icon_Symbol_Alumina2
SGTT.VN – Đề án tái cơ cấu tập đoàn công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) giai đoạn năm 2012 – 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đó, Vinacomin có 16 công ty, đơn vị phụ thuộc.
Khi sắp xếp sẽ chuyển thêm mười doanh nghiệp khác thành đơn vị phụ thuộc Vinacomin cùng 25 doanh nghiệp do Vinacomin nắm giữ vốn điều lệ trên 50% trở lên, 11 doanh nghiệp giữ vốn điều lệ dưới 50% và hai công ty TNHH MTV khác phải sáp nhập lại thành một. Vinacomin phải giải thể hai công ty TNHH MTV là than Đồng Vông và đá quý Việt – Nhật; thực hiện phá sản công ty cổ phần đóng tàu Sông Ninh – Vinacomin; thoái hết vốn khỏi chín doanh nghiệp khác (gồm tổng công ty cổ phần bảo hiểm SHB – Vinacomin; công ty TNHH Tài chính than – khoáng sản Việt Nam; ngân hàng thương mại CP Sài Gòn – Hà Nội; công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng Vinacomin; công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư BIDV – VN Partners và các công ty cổ phần: Bảo hiểm Hàng không, Chứng khoán SHS, Đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà, Bóng đá Việt Nam).
Trúc Nam Sơn

Không có nhận xét nào: