Pages

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Nội bộ đảng CSVN đang chia rẽ! Nhân dân đang cực lực chống đảng CSVN


Icon_Symbols_Nations_ĐCS_n4
Hôm vừa rồi Ông Nguyễn Phú Trọng nói : “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức…” Và ông mô tả tình trạng “suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức” như muốn bỏ điều 4 Hiến Pháp; phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản, muốn đa nguyên đa đảng; muốn thực hiện tam quyền phân lập; muốn quân đội chỉ phục vụ đất nước, không lệ thuộc đảng Cộng sản.
Ông Trọng đã nói với ai về những điều trên? Ông Trọng nói với nhân dân hay hay nói với những người trong đảng? hay ông ta đang tự nói với chính mình?

Ông ta nói: “Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy.” sau đó ông kết luận: “Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa?”, ông ta không thể cho rằng nhân dân suy thoái, bởi nhân dân VN đâu có ũng hộ điều 4 HP và muốn quân đội trực thuộc đảng CSVN, chẵng có nhân dân nào ngu muốn ai đè lên đầu mình, lê cổ mình hết,
Nếu cho rằng ông Trọng nói với người trong đảng CSVN và nhà nước VN, thì ta đã có thể nhận biết rằng ai là người không muốn quân đội dưới quyền của đảng CSVN, những người thuộc nhà nước VN đứng đầu là ông Chủ tịch nhà nước sau đó là Thủ Tướng chính phủ, nó cho ta thấy đảng CSVN hiện đang sợ hãi quân đội nhân dân nằm ngoài tầm tay của đảng CSVN. Ông Trọng không biết hay biết rất rỏ sự nguy kịch gần kề, điều nguy kịch của đảng CSVN là gì?
Trong bối cảnh giặc tàu càng ngày càng hung hăng ngoài Biển Đông, đảng CSVN nhu nhược trước giặc tàu, đã làm cho nhân dân càng ngày càng bất mãn. Kinh tế quốc gia đang lụn bại nợ nần tràn lan, sức mạnh quốc gia hầu như không có khả năng để giử nước, do đó ông Trọng lại càng lo sợ,
Ông ta lo sợ chính các đảng viên các “đồng chí” chung quanh ông ta, những người mà ông ta gọi là “đồng chí X”, Ông ta sợ cả những người dân khiếu kiện đòi quyền lợi đã bị lấy mất, ai là người có thể đứng sau lưng những người dân này? phải chăng “đồng chí Y” nào đó đang xúi dục người dân xuống đường khiếu kiện? hay thế lực phản động nào? hay chính những quyền lợi mà người dân bị mất mát đã làm cho họ đứng lên?,
Ông Trọng đang sợ gì? rõ ràng ông ta sợ nhân dân hủy bỏ điều 4 Hiến pháp, nó có nghĩa là ông ta sợ đa đảng, sợ đất nước có tam quyền phân lập, sợ nhà nước của nhân dân tách rời quyền lực của đảng CSVN, cho nên đảng CSVN của ông ta rất cần quân đội trực thuộc đảng CSVN, có quyền vũ lực trong tay đảng CSVN sẽ trở nên lộng hành hơn, gian ác hơn, qua đây ta có thể nhận định rằng một ai đó trong “nhà nước của nhân dân” và nhân dân đang cản trở điều mà đảng CSVN đang muốn.
Ông Trọng sợ tiếng nói của nhân dân càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, chuyên sa thải Nguyễn Đức Kiên lại càng cho chúng ta thấy rõ ngày càng nhiều tiếng nói đòi tự do, dân chủ, nhân quyền và đa đảng mạnh mẽ hơn, nói một cách khác ngày càng nhiều tiếng nói phản đối sự độc quyền đảng trị và độc tài của đảng CSVN.
Rõ ràng nhân dân không thể “suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức”! theo cách nghĩ của ông ta, với nhân dân sự mong muốn tự do nhân quyền và dân chủ là điều mà toàn thể người dân VN mong muốn có. Thế nào là “chính trị- Tư tưởng -đạo đức” mà ông Trọng muốn nói ở đây? vâng chính Ông Trọng đang răng đe đảng viên của ông ta, ông Trọng đã nhận thấy điều rất lớn đang trổi dậy từ chính các đảng viên đảng CS mà ông ta cho rằng “suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức”.
Cuối cùng cái trò lừa xửa đối hiến pháp đã lộ mặt ra, bộ mặt của kẻ muốn độc tài sẵn sàng sữ dụng quyền lực đã răn đe những ai muốn hũy bỏ điều 4 hiến pháp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản, muốn đa nguyên đa đảng; muốn thực hiện tam quyền phân lập; muốn quân đội chỉ phục vụ đất nước,
Ông Trọng muốn giử điều 4, muốn quân đội chỉ phục vụ ý chỉ của đảng, chống lại đa nguyên  đa đảng thì chính đảng CSVN đang chống lại nhân dân, chống lại con đường phát triển của tổ quốc VN.
Ông Trọng đã tự nói với chính mình rằng bằng mọi cách phải giử điều 4 hiến pháp, bỏ điều bốn hiến pháp theo ông là “tự sát”.
Ai là người suy thoái “chính trị, tư tưởng, đạo đức?, chính trị gì? tư tưởng gì? đạo đức gì to lớn hơn vận mạng và tiền đồ của dân tộc?

Không có nhận xét nào: