Pages

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Ông Nguyễn Thiện Nhân vẫn lãnh đạo MTTQ

Ông Nguyễn Thiện Nhân là ủy viên Bộ Chính trị Đảng CSVN
Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN khóa VIII bầu ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục giữ chức Chủ tịch.
Ông Nhân hiện vẫn là ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam vừa có ba ngày làm việc tại Hà Nội và đã bầu ra Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị Ủy ban Trung ương đã hiệp thương bầu ra các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách và không chuyên trách.
Dàn lãnh đạo MTTQ gần như giữ nguyên, với ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương; ông Vũ Trọng Kim tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương; và các ông bà Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Pha, Bùi Thị Thanh, Lê Bá Trình tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

'Ngoại vi của Đảng'

Ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu làm Chủ tịch MTTQ khóa VII vào tháng 9 năm 2013.
Lúc đó ông còn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, gây đồn đoán ông sẽ chóng rời khỏi vị trí này.
Việc ông vào vị trí ở MTTQ lúc đó được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bình luận là "thể hiện sự quan tâm của Đảng, của Bộ Chính trị đối với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc".
Ông Nhân là chủ tịch thứ hai của Mặt trận Tổ quốc, sau ông Phạm Thế Duyệt, là ủy viên Bộ Chính trị.
Ông Duyệt được bầu vào cương vị người đứng đầu Mặt trận vào năm 1999 trong khi còn ở trong Bộ Chính trị tới năm 2001, Đại hội Đảng IX.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được coi là tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam, tập hợp các đoàn thể không trực thuộc Đảng.
Tổ chức chính trị có tuổi đời gần 60 năm này lâu nay bị cho là không có thực quyền trong các quyết sách của đất nước mặc dù hai trong số những chức năng được quy định của Mặt trận là cầu nối để đưa tiếng nói của người dân đến với Đảng và là cơ quan giám sát các hoạt động của bộ máy chính quyền.

Không có nhận xét nào: