Pages

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Công ty chứng khoán Sacombank bị kiểm soát đặc biệt


TT – Ủy ban chứng khoán vừa có quyết định đưa Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong sáu tháng, đến hết ngày 28-2-2013.

Ủy ban chứng khoán yêu cầu hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chính về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
L.THANH

Không có nhận xét nào: