Pages

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Từ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM đến GIẢI PHÓNG VIỆT NAM. Từ tha hóa cọng sản đến tìm về cội nguồn Dân Tộc


Lưu Hữu Phước, thanh niên Miền Nam yêu nước, hăm hở sáng tác các bài ca kêu gọi , thúc giục tuổi trẻ Việt Nam lên đường kháng chiến chống thực dân Pháp, giành lại Độc lập Dân tộc. Cũng giống như những người trẻ Miền Nam cùng thế hệ,chàng trai trẻ Lưu Hữu Phước lần hồi bị tẩy não, đưa vào mê lầm cọng sản, hăm hở kêu gọi cuộc chiến tương tàn ngụy danh Giải phóng Miền Nam.
Ngày chàng trai LHP trở về quê hương Miền Nam, tiến vào Saigon với danh nghĩa Bộ trưởng Thông tin-Tuyên truyền trong cái gọi là Chánh phủ Lâm thời CHMN đâu phải là ngày vinh quang “phỏng giái Miền Nam!”. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 ấy là ngày ô nhục, ê chề của thanh niên yêu nước LHP, mở đầu thời kỳ tang khó cho quê nhà Miền Nam. Bản thân, bừng con mắt dậy thấy mình đã bị bọn cọng sản “gốc” tống khứ một Lưu Hữu Phước cọng sản “tòng” ra lề đường Saigon đứng ngơ ngác, lạc lỏng ngay giữa lòng đồng bào và quê nhà Miền Nam.

Ngày nay, ông đã mất rồi, không làm sao lặn lội tìm về cội nguồn Dân tộc được nữa, chúng tôi, thế hệ con em, cố gắng giúp hương hồn ông tống tiển hồn ma cọng sản Huỳnh Minh Siêng giả ngụy sớm rời khỏi chân linh của một thanh niên Miền Nam yêu nước tên gọi Lưu Hữu Phước bằng cách sửa đổi hai chữ trong bài Giải Phóng Miền Nam để đưa vong linh ông trỏ về lại cội nguồn Dân tộc và quê nhà, đồng ruộng miền Nam yêu mến của ông.
Từ Giải phóng Miền Nam đưa đến thảm họa cọng sản bao trùm tang thương lên toàn thể đất nước và dân tộc, chúng tôi sửa thành Giải phóng Việt Nam với ý nghĩa toàn quốc giải cọng thoát ách đô hộ Tàu.
Chúng tôi sửa chữ “ Đế quốc Mỹ” thành chữ “ĐẠI HÁN ĐỎ” để xác nhận đúng thực trạng ngày nay: Đất nước và Dân tộc đang chìm đắm trong họa xâm lăng Tàu đỏ.
Chúng tôi sửa chữ “nhân dân Miền Nam anh hùng” thành chữ “ nhân dân Việt Nam anh hùng” với hàm ý rằng Dân tộc Việt Nam anh hùng ngày nay quyết lòng đứng lên đánh đuổi bọn Việt gian cs bán nước để toàn dân đoàn kết chống xâm lăng Tàu.
Chúng tôi hết lòng mong ước 3 thế hệ tuổi trẻ Việt Nam trong dòng biến thiên của lịch sử nước nhà, chẳng may gặp phải tà thuyết cs Mác Lê làm cho điêu đứng, ngày nay đã thức tỉnh, cậy dựa nhau vượt qua giai đoạn Đất nước lầm than vì họa cọng sản tham tàn.
Nếu như thế hệ tuổi trẻ 1945 hăm hở lên đường chống thực dân Pháp giành Độc lập Dân tộc rồi bị bọn cs già hồ cướp công Kháng chiến, đưa nửa nước vào gông cùm cọng sản Nga Tàu, xu mị vào chiêu bài Giải phóng Miền Nam đưa tới chỗ vong thân, thế hệ tuổi trẻ 1956 ở Miền Nam giương cao ngọn cờ Dân tộc Khai phóng Nhân bản tiến hành cuộc chiến đấu Bài phong – Đả thực – Diệt Cọng giữ vững Tự do, no ấm cho Miền Nam được 21 năm. Ngày nay, thế hệ tuổi trẻ 1975 bị bọn VGCS vùi vập, chí khí tiêu trầm, may nhờ trào lưu dân chủ toàn cầu kịp thời thức tỉnh, phân biệt đâu là Chánh nghĩa Dân tộc, đâu là Tà quyền Cọng sản.
Chúng tôi, thế hệ thanh niên bản lề 1956 cố gắng sửa đổi mê lầm vì tà thuyết Duy vật cọng sản của thế hệ 1945, trả lại niềm trong sáng cho tuổi trẻ thế hệ ấy hầu nối kết lại với thế hệ 1975 ngày nay, tiếp tục dựng lại ngọn cờ Dân tộc – Khai phóng – Nhân bản, một lần nửa, tiến hành cuộc chiến Bài phong – Đả thực – Diệt Cọng trong khuôn khổ thời đạiDân chủ hóa Toàn cầu:
Bài phong: Phong kiến đời nay là triều đại của bọn vua quan cọng sản ở cung Ba Đình, Hà Nội với cái “lăng” già hồ tiên vương của bọn chúng. Tuổi trẻ ngày nay khinh miệt gọi bọn chúng là “Bầy Cá Tra” 14 con tra già ở ao Ba Đình với cái nhà vệ sinh xác chết chưa chôn.
Đả thực: Thực dân hiện nay đích thật là Tàu phù, dùng bọn Việt gian Cọng sản làm tay sai, biến Việt Nam thành An Nam đô hộ phủ.
Diệt cọng: Trước là diệt bọn VGCS bán nước, sau là diệt cọng sản xâm lăng Tàu.
Đây là ước mơ dẫn dắt hương linh thế hệ mê lầm cọng sản Lưu Hữu Phước tìm đường về cội nguồn dân tộc, đưa đường cho tuổi trẻ ngày nay tiến bước, lên đường chiến đấu giải trừ ách nạn “ Độc tài Toàn trị cọng sản”, cứu dân, cứu nước!
Được như như vậy, tuổi trẻ ngày nay vừa giải oan cho tuổi trẻ thế hệ trước, vừa nối tiếp tuổi trẻ thế hệ trung gian, kết thúc một giai đoạn lịch sử đen tối của nước nhà!
Để một lần nữa Dân tộc Việt ngạo nghễ xướng lên Bình Ngô Đại Cáo:
 Lấy Đại Nghĩa để thắng hung tàn
Đem Chí Nhân mà thay cường bạo”
Nguyễn Nhơn
( Hè 2012 )
***Ghi Chú (hennhausaigon2015): “Huỳnh Minh Siêng” là bút hiệu chung của 3 người Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng và Mai Văn Bộ, cũng là hồn ma CS.

GIẢI PHÓNG *VIỆT NAM,
Giải Phóng *Việt Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.
Diệt **Đại Hán ĐỎ, phá tan bè lũ bán nước.
Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời.
Sông núi bao nhiêu năm cắt rời.
Đây Cửu Long hùng tráng. Đây Trường Sơn vinh quang.
Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù.
Vai sát vai chung một bóng cờ.
Vùng lên! Nhân dân *Việt Nam anh hùng!
Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng.
Thề cứu lấy nước nhà! Thề hy sinh đến cùng!
Cầm gươm, ôm súng, xông tới!
Vận nước đã đến rồi. Bình minh chiếu khắp nơi.
Nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời.

Không có nhận xét nào: