Pages

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Chiến tranh Mỹ-Trung xảy ra, không ai đoán trước thiệt hại về kinh tế sẽ ra sao

Vào năm 1910, nhà nghiên cứu người Anh Norman Angell viết quyển sách trứ danh “The Great Illusion” để phản bác ý niệm chiến tranh có thể mang lại lợi nhuận về kinh tế.

Photo Courtesy:  http://thediplomat.com/

Cali Today News – Vào đầu thế kỷ 20, người ta vẫn tin là quốc gia nào càng hùng cường về quân sự thì càng có lợi về kinh tế, nhưng Angell chứng minh là từ từ thế giới tài chính và các hợp đồng thương mại quốc tế đã thay đổi tình trạng này.
Giờ đây lý thuyết của Angell càng có giá trị khi người ta bàn về một xung đột quân sự có thể diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo một nghiên của tổ chức RAND, chiến tranh Mỹ-Trung có thể đưa đến suy thoái toàn cầu còn tệ hại hơn cuộc đại khủng hoảng vào năm 2008.
 
Đối với Hoa Kỳ, thiệt hại sẽ hết sức to lớn vì tính chất nền kinh tế của Mỹ bị phụ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc quá nhiều. Vào năm 2014, tổng giá trị mậu dịch song phương là 592 tỉ đô la. Trung Quốc là bạn đối tác mậu dịch thứ nhì và là thị trường cho hàng xuất cảng thứ ba đối với Mỹ.
 
Đó là chưa kể Trung Quốc là người nắm giữ nợ quốc tế lớn nhất của Hoa Kỳ và là quốc gia hạng nhất thế giới xuất cảng đủ thứ hàng hóa sang Hoa Kỳ. Như vậy theo lý thuyết của Angell, muốn được tiếp tục thịnh vượng, Mỹ cần tránh gây chiến với Trung Quốc bằng mọi giá. 
 
Một số học giả Mỹ đòi chính phủ Obama phải giảm bớt tình trạng lệ thuộc vào kinh tế với Trung Quốc để bảo đảm an ninh quốc gia, nhưng cũng không xong, vì Trung Quốc quá lớn, Mỹ cần khuyến khích kinh tế TQ hội nhập vào hệ thống của thế giới, chứ không phải cứ khư khư cô lập kinh tế TQ.
 
Trường Giang (The Diplomat)

Không có nhận xét nào: