Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Trung Quốc tiếp tục lừa đảo


Tâm Sự Y Giáo
China1Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 29-11-2012 nhấn mạnh: Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc biển, nhưng không phải là bá chủ (đại dương? thế giới?).
Geng Yansheng, phát ngôn BQPTQ nói tại cuộc họp báo định kỳ 29-11-2012: Trung quốc mong muốn trở thành một quyền lực trên biển nhằm khai thác tài nguyên biển, phát triển kinh tế biển, bảo vệ quyền lợihàng hải và lợi ích của TQ, đảm bảo phát triển bền vững về kinh tế xã hội. Điều đó không có nghĩa TQ đang mở rộng sự hiện diện và giành quyền làm bà chủ đại dương. ( Xin lỗi bà con, ĐM ĐM ).
Hồ Cẩm Đào trong báo cáo Đại hội 18 ĐCSTQ nêu rõ” TQ phải nỗ lực xây dựng trở thành cường quốc biển”.
Geng Yansheng nói tiếp: “Lập trường kiên quyết bảo vệ lợi ích chủ quyền, an ninh và phát triển của TQ không nên được coi là thái độ cứng rắn”! (Tục đ. chịu được cái bọn bành trướng này).
Geng lưu ý: “Trung Quốc luôn luôn cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Các lực lượng vũ trang TQ ủng hộ và tuân theo khái niệm “đại dương hài hòa” cũng như luật pháp và qui định quốc tế”.
 Không thể viết tiếp được vì quá lợm giọng với ngôn ngữ xảo trá vô cùng tận của bọn bành trướng Bác Kinh. Đau vì còn có những “người” luôn tỏ ra ái mộ và tôn sùng những lời nói ngọt ngào như nọc rắn độc, chứa đầy những hiểm họa tận diệt cho dân tộc Việt Nam.  
Bao giờ mới thoát khỏi vòng kim cô của 16 chữ vàng và 4 tốt ? Khó hy vọng gì, trừ khi chính quyền Bắc Kinh sụp đổ …

Không có nhận xét nào: