Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Người biểu tình Hong Kong tự vệ ra sao?

Biểu tình ở Hong Kong
Hàng chục ngàn người đã biểu tình ngồi hôm Chủ nhật 28/9/2014 bên ngoài khu vực trụ sở chính của chính quyền Hong Kong để phản đối các quy định hạn chế tự do bầu cử ở vùng lãnh thổ này.

Biểu tình ở Hong Kong
Trong số đó, có hàng ngàn thanh niên, học sinh và sinh viên vốn đã tham gia một cuộc biểu tình nhiều ngày trước đó kêu gọi cải cách chính trị ở đây.
Biểu tình ở Hong Kong
Nhiều học sinh sinh viên tự trang bị khẩu trang, kính đeo mắt để đối lại với bình xịt hơi cay và xịt tiêu của cảnh sát.
Biểu tình ở Hong Kong
Các trang bị này cùng với nước uống đã được nhiều nhóm sinh viên chuẩn bị từ trước.
Biểu tình ở Hong Kong
Ô, dù cũng được trang bị như một biện pháp phòng chống trước các loại dụng cụ được cảnh sát sử dụng.
Biểu tình ở Hong Kong
Nhiều bạn trẻ mặc cả áo ni-lông để phòng vệ ngay trước giờ cảnh sát Hong Kong ra tay bằng các loại hơi cay, bình xịt.
Biểu tình
Biểu tình ngồi hôm Chủ nhật diễn ra sau các cuộc bãi khóa trước đó một tuần của nhiều học sinh, sinh viên tại Hong Kong.

Không có nhận xét nào: