Pages

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay tại Hà Nội sáng ngày 18/5

Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ Treo Trên Cầu Ngang Qua Xa Lộ trên đường vào Đại Lộ Thăng Long
Đáp LỜI KÊU GỌI VÀ TÂM THƯ của các anh chị em Tuổi Trẻ Yêu Nước trong Nam…nghe lại cái audio nhiều lần sao thấy thấm quá… các anh đã đứng dậy, Tuổi Trẻ Yêu Nước Hà Nội làm sao ngồi yên được phải làm gi đáp lời sông núi chứ.
Chúng tôi vốn lớn lên trong cái xã hội bưng bít, chỉ được nhìn cờ “đỏ sao vàng” bị chụp dưới biểu tượng “hình búa liềm” thật là ghê. Hôm nay thấy cây cờ vàng ba sọc đỏ treo ở Thành phố Cần Thơ đẹp quá…lại là biểu tượng của Tự Do thì là cao cả quá, ước mơ quá cho nên chúng tôi Tuổi Trẻ Yêu Nước tại Hà Nội treo cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để đồng bào miền Bắc chiêm ngưỡng biểu tượng Tự Do đang đến.
Dưới đây là đọan Video cờ vàng ba sọc đỏ treo trên xa lộ đang tiến vào Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội và Cây cờ Vàng Ba Sọc Đỏ treo trên cây cầu bắt ngang qua xa lộ tại gần thành phố Hà Nội…và một số địa điểm khác rạng sáng ngày thứ Tư (18/05/2011).
Tuổi Trẻ Yêu Nước Thăng Long thành Hà Nội

Không có nhận xét nào: