Pages

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Học thuyết chính trị mới của ông Tập

Ông Tập Cận Bình đang theo gương các vị tiền nhiệm trong việc đưa ra các khẩu hiệu chính trị mới
Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vừa công bố học thuyết chính trị mới của mình, được gói gọn trong bốn khẩu hiệu được gọi là "Tứ Toàn" (tức 'bốn toàn diện').
Trong các vấn đề được đề cập tới, "Tứ Toàn" kêu gọi hãy vì một Trung Quốc thịnh vượng hơn, hãy tiến hành cải cách sâu sắc hơn.

Truyền thông nhà nước đã tổ chức ra mắt rầm rộ sự kiện này, với bài xã luận đăng trên trang nhất của Nhân dân Nhật báo nhận định là "có trọng lượng to lớn".
Những khẩu hiệu tương tự đã được những người tiền nhiệm của ông Tập đưa ra, chẳng hạn như "Tam Siêu" của ông Hồ Cẩm Đào hay "Ba Đại Diện" của ông Giang Trạch Dân.
Ông Tập trong một bài phát biểu cách đây năm năm đã lên án những từ ngữ chính trị là "những lời nói rỗng tuếch".
Tuy nhiên, hồi 2013, ông đã đưa ra "Hoa mộng" (giấc mơ Trung Hoa) khi lên nắm quyền, một ý tưởng mà cho đến nay nhiều người vẫn cho là chưa được xác định rõ ràng.
Những người chỉ trích nói rằng giới tinh hoa Trung Quốc vẫn bị ám ảnh về việc phải dùng từ sao cho khác với dân chúng vốn dùng thứ ngôn ngữ bình dân.

Chiến dịch chống tham nhũng

Nhân dân Nhật báo tổng kết Tứ Toàn như sau:
  • Xây dựng một xã hội thịnh vượng toàn diện
  • Cải tổ sâu sắc toàn diện
  • Thực hiện nhà nước pháp quyền toàn diện
  • Thực hiện kỷ cương Đảng toàn diện
Ba điểm 'toàn diện' đầu tiên là những nội dung khá quen thuộc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Tuy nhiên, điểm thứ tư có vẻ như nhằm trực tiếp nói đến chiến dịch chống tham nhũng mà ông Tập đang tiến hành.
Một số lãnh đạo cao cấp nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị tóm trong các cuộc điều tra chống tham nhũng.
Các nhà phân tích nói rằng thường thì rất khó xác định xem chiến dịch chống tham nhũng là nhằm chống tham nhũng nhiều hơn, hay đơn giản là nhằm triệt hạ các đối thủ chính trị của ông Tập nhiều hơn.
Các khẩu hiệu dùng đến con số đã được dùng rộng rãi kể từ hồi thập niên 1950.
Cách mạng Văn hoá do Mao Trạch Đông khởi xướng đã có những từ ngữ như "đập tan bè lũ bốn tên".
Các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc chọn dùng những khẩu hiệu không có con số, chẳng hạn như "cải cách và mở cửa" của Đặng Tiểu Bình.

Không có nhận xét nào: