Pages

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Tại sao công an Long An không cho tử tù Hồ Duy Hải gặp gia đình, dù luật buộc phải cho?

VRNs (28.02.2015) – Long An – Hôm qua, ba người phụ nữ của gia đình tử tù Hồ Duy Hải đến trại giam Long An theo lịch thăm, nhưng công an ở đây đã không cho gặp, mặt dù Tổng cục VIII, là nơi chịu trách nhiệm các nhà giám khẳng định việc không cho gia đình thăm gặp là vi phạm luật.
VRNs xin gởi đến bảng tường trình của gia đình Hồ Duy Hải.
Mẹ và dì của Hồ Duy Hải đợi chờ được thăm gặp theo quy định của luật.
Mẹ và dì của Hồ Duy Hải đợi chờ được thăm gặp theo quy định của luật.

Bảng tường trình

Ngày 27 tháng 02 năm 2015
Chúng tôi gồm:
  1. Nguyễn Thị Loan ( Mẹ Hồ Duy Hải)
  2. Hồ Thị Thu Thủy ( Em Hồ Duy Hải)
  3. Nguyễn Thị Rưởi ( Dì Hồ Duy Hải)
- Cùng đến Trại giam tỉnh Long An để thăm gặp Hồ Duy Hải. Giống như 2 lần thăm nuôi trước gia đình chỉ được gửi quà chứ không được gặp mặt Hải. Lần này thì cán bộ Trại giam ông Đinh Công Chí chỉ vào tờ giấy thăm gặp và nói phải có sự đồng ý của cơ quan thụ lý án mới cho thăm gặp.
- Chúng tôi đến phòng tiếp dân gặp Ông Nguyễn Văn Niết (trực ban) và hỏi: “Cơ quan nào đang thụ lý vụ án và lý do tại sao cho đến hôm nay vẫn chưa được gặp mặt Hồ Duy Hải?” Ông Niết trả lời: Tổ liên ngành gồm Tòa án, Viện kiểm sát, Công an và Trại tạm giam tỉnh Long An đã có cuộc họp và thống nhất với nhau trong thời gian chờ xem xét lại vụ án không được gặp mặt Hồ Duy Hải.”
- Chúng tôi hỏi tiếp: “Ông nói họp vậy văn bản đâu cho chúng tôi xem?”. Ông Niết trả lời: “Chỉ nói chuyện với nhau bằng miệng thôi, chứ không có văn bản nào cả.”
- Ông nói đã họp với 3 cơ quan kia, nhưng tại sao khi chúng tôi đến và hỏi thì đại diện 3 cơ quan này đều trả lời họ không có thẩm quyền, bên Trại giam các ông mới có quyền quyết định cho gặp hay không.
- Ông Niết tiếp lời: “Giống như Ông Phước đã nói đến thì phải gặp thủ trưởng cơ quan mới được, các ông ấy mới trả lời thỏa đáng. Qua bên Tòa án thì phải gặp Ông Hùng,…”
- Chúng tôi chen ngang: “ Ông nói thì hay lắm, muốn gặp các ông ấy dễ lắm sao? Bây giờ, chúng tôi hỏi ai đây?”
- Ông Niết kêu gia đình qua bên Tòa Án xin ý kiến đi. Được rồi chúng tôi sẽ qua bên Tòa coi họ trả lời như thế nào xong rồi chúng tôi sẽ quay lại gặp ông.
- Khi đến Tòa chúng tôi yêu cầu gặp Ông Lê Quang Hùng để hỏi lý do tại sao không cho gặp Hồ Duy Hải. Ông Hùng ở trong phòng không dám ra gặp gia đình mà lại cử thư ký của ông ra nói chuyện.
Thư ký của ông Hùng tên là Bùi Hải Âu, ông Âu nói bên Tòa đã có văn bản trả lời cho gia đình rồi mà, bên trại giam mới có quyền ở Tòa không có thẩm quyền này. Bên trại giam ông nào không cho gặp, gia đình yêu cầu ông đó viết lên giấy xin thăm gặp vài chữ làm căn cứ rồi nhờ Luật sư tư vấn đi kiện ông đó. Chứ đừng có đỗ qua đỗ lại cho bên tôi. Tất cả hồ sơ chúng tôi đã chuyển lên Tòa tối cao hết rồi.”
- Luật sư Nguyễn Văn Đạt đã đến Tổng cục VIII (Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư Pháp) – Chu Văn An, Hà Nội, hỏi thăm về chế độ thăm nuôi đối với trường hợp của Hồ Duy Hải. Tổng cục VIII trả lời, việc không cho gặp Hải là do Trại giam Long An không cho gặp, đúng luật là được thăm gặp Hải, ở Cục không có chỉ đạo việc cấm thăm nuôi đối với Hồ Duy Hải.
 – Chúng tôi quay trở lại Trại giam yêu cầu gặp Ông Hồ Văn Phước họ nói ông Phước đi họp rồi đầu giờ chiều quay lại.
- Đúng giờ hẹn chúng tôi quay lại thì họ lại nói là ông Phước có cuộc họp đột xuất với bên Công an rồi. Ông ủy quyền lại cho ông Trương Quốc Doản, ông Doản hỏi gia đình qua bên Tòa họ trả lời như thế nào?
Chúng tôi đáp: “Bên Tòa nói các ông đừng có đùn qua đẩy lại nữa, bên các ông mới có quyền cho gặp nếu không cho thì ghi vài chữ đi cho chúng tôi dễ đi kiện.”
- Ông Doản nói trả lời gì mà kỳ quá vậy, nói vậy mà cũng nghe được. Sao bên các ổng không viết vài chữ đi mà bắt bên đây viết. Tôi không thể viết được, chỉ trả lời bằng miệng thôi.
- Ông nói đi bây giờ ông đỗ cho ai nữa đây, ông Doãn nói: “ông Phước kêu tôi nói lại với gia đình khi nào tổ công tác liên ngành của Trung Ương làm việc xong sẽ cho gia đình gặp Hồ Duy Hải.”
- Chúng tôi nói Gia đình muốn gặp mặt Hải để biết tình hình sức khoẻ của Hải như thế nào, chỉ 15 phút đâu có ảnh hưởng gì đến việc xem xét lại vụ án của Hải đâu mà không cho gặp. Còn không thì cho chúng tôi nhìn thấy Hải từ xa cũng được, để gia đình yên tâm vì đã 3 tháng rồi gia đình đã không được thăm gặp Hải.

Không có nhận xét nào: