Pages

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Người dân 'tự xử' vì không tin vào pháp luật

Giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng, một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng bạo lực trong những ngày Tết ở Việt Nam là do người Việt đã có thói quen 'tự xử' vì không tin vào hệ thống pháp quyền.

Trả lời phỏng vấn BBC Tiếng Việt hôm 25/02, nhà nghiên cứu văn hóa học từ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nói:


"Pháp luật chưa nghiêm khiến người dân thiếu niềm tin vào bộ máy công quyền, nên có thể thấy rằng khá nhiều trường hợp khi có bất bình với nhau, có xung đột với nhau người ta không đi trình báo công an mà thường tự xử,"

"Và nhất là khi người ta thấy những trường hợp tự xử như vậy không phải trường hợp nào cũng bị xử lý một cách thích đáng thì người ta dễ bắt chước nhau làm theo, sẵn sàng đánh lộn, chửi nhau, chém giết nhau."

Hai nguyên nhân chính khác, là Việt Nam đã có nhiều chính sách phát triển văn hóa nhưng việc thực thi cụ thể lại không hiệu quả, và bên cạnh đó là phát triển kinh tế thị trường không gắn liền với phát triển văn hóa, "nếu con người chỉ chạy theo những giá trị vật chất tầm thường thì con người có nguy cơ vi phạm những giá trị đạo đức tối thiểu," theo viện sỹ Trần Ngọc Thêm.

Không có nhận xét nào: