Pages

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Jonathan London - Cứu Việt Nam Thời báo?

Ts Jonathan London
Chống chế độ thuộc địa mấy thập kỷ dưới khẩu hiệu “độc lập, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí và hy sinh biết bao nhiêu người; lãnh đạo đất nước dưới khẩu hiệu “tự do” – dù tự do đó là rất khó hiểu; và ngày nay đang có những nỗ lực nhằm phát triển quan hệ tốt nhất có thể với quốc tế… nhưng lại yêu cầu tờ báo độc lập duy nhất của Việt Nam ngừng hoạt động.

Với sai lầm như này, sẽ không bất ngờ khi thấy đại đa số những người có tư duy chính trị độc lập tỏ ra hoài nghi về những nỗ lực của “Đảng ta” trong việc tạo ra hình ảnh một Việt Nam thực sự tôn trọng nhân quyền. Nếu mục tiêu của những người ra lệnh này là phá hoại những tiến bộ trong sự phát triển của xã hội dân sự thì đấy có thể là một quyết định hợp lý. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao người ta muốn làm như thế khi tương lai kinh tế-xã hội của Việt Nam rõ ràng sẽ phụ thuộc vào mức độ thành công trong việc cải cách thể chế. Giữ ghế là quang vinh hả?

Qua thời gian ở Việt Nam, tôi đã có nhiều người trong các cấp chính quyền, điều đó ai cũng biết. Cũng như thời gian gần đây tôi đã có những cơ hội kết bạn với những làm việc trong ngành công an. Là bạn của Việt Nam, tôi xin phép góp ý: Gây rối cho Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam là trái ngược với tinh thần của nhân quyền. Làm như vậy ngay trước TBT Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ không chỉ là hành động không khôn là đương nhiên rồi. Quan trọng hơn, theo tôi đây là hành động ngược lại với những quyền lợi khách quan và lâu dài của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Trong những tuần trước, khi TPP đang được tranh luận một cách gay gắt ngay trong lòng nước Mỹ, đã có không ít người đưa ra quan điểm là Mỹ không nên giúp chế độ độc tài, không tôn trọng nhân quyền như chế độ của Việt Nam hiện nay. Ở Việt Nam cũng có người cho rằng nhiều người ở Mỹ chưa có nhận thức đúng về Việt Nam, và phải hiểu Việt Nam là nước độc đảng và có pháp luật riêng của mình. Nhưng, ngoài những người chẳng có quan tâm nào khác ngoài việc làm giàu ở Việt Nam thì chẳng còn ai ở Mỹ ủng hộ đối tác với một nước Việt Nam cứ chống lại nhân quyền như vậy.

Như đã nói nhiều lần, vấn đề với báo chí ở Việt Nam không phải là họ phải được quản lý. Vấn đề là, đến nay họ vẫn chưa được làm những điều mà báo chí phải làm…. đó là đóng vai trò cột yếu trong việc nâng cao trách nhiệm giải trình của chính phủ. Vì thế, ngăn chặn hoạt động của báo chí là hết sức sai lầm. Ai trong thế hệ trẻ trong ban lãnh đạo cao cấp Đảng Cộng Sản Việt Nam dám can thiệp nhằm bảo vệ sự phát triển của nền báo chí độc lập còn non nớt ở Việt Nam? Xin mời. 

Jonathan London

(Blog Xin Lỗi Ông)

Không có nhận xét nào: