Pages

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Sản lượng dầu thô ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế

RFA

Việc khai thác dầu thô vượt kế hoạch đã đóng góp lớn cho mức tăng trưởng 6,28% GDP của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm và nếu không duy trì thì mức tăng trưởng cả năm 2015 khó có thể đạt 6.2%.
Đó là nhận định của bộ trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư Việt Nam, ông Bùi Quang Vinh, tại phiên họp trực tuyến của chính phủ với các địa phương sáng hôm qua, 29 tháng Sáu.
Ông Bùi Quang Vinh cho biết sản lượng khai thác dầu thô của Việt Nam đạt 8 triệu 380 ngàn tấn, tăng 11% so với  cùng thời gian năm ngoái, là một sự đóng góp tích cực vào tình hình tăng trưởng chung của nền kinh tế.
Nhưng vẫn theo lời ông, nếu không nâng sản lượng khai thác lên cao hơn mà 6 triệu tấn cho 6 tháng còn lại theo như kế hoạch thì tăng trưởng kinh tế sẽ bị ảnh hưởng và khó mà đạt tới chỉ tiêu 6.2% trong năm 2015.
Theo thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, tình hình chung cho thấy tăng trưởng trong 6 tháng còn lại của năm nay phải bằng hoặc cao hơn mức 6,28% vừa qua. Tuy nhiên, ông nói tiếp, vấn đề khai thác dầu thô như thế nào là vấn đề cần bàn thêm
.

Không có nhận xét nào: