Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Mừng thành tích không gian, Trung Quốc phát nhầm bài ca yêu nước Mỹ!

Hỏa tiễn Trường Chinh 2F mang theo mudule Thiên cung-1 được phóng lên không gian từ trung tâm không gian trong tỉnh Cam Túc thuộc tây bắc Trung Quốc
Hình: ASSOCIATED PRESS
Bài ‘America the Beautiful’ vang lên tiếp theo sau vụ phóng mô đuyn thử nghiệm Thiên Cung-1 của Trung Quốc
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc tiếp tục giữ im lặng, không giải thích lý do vì sao đài đã phát đi bài ca yêu nước của Mỹ “America the Beautiful- Nước Mỹ tươi đẹp” trong chương trình phát hình trực tiếp vụ phóng phi thuyền không gian mới nhất của Trung Quốc.

Những giai điệu của bài hùng ca Mỹ vang lên tiếp theo sau vụ phóng mô đuyn thử nghiệm mới nhất cho trạm không gian Thiên Cung-1 của Trung Quốc ngày hôm qua.

Không có nhận xét nào: