Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Vụ Lm. Đinh Hữu Thoại CSsR kiện đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài: Tòa án Tây Ninh vi phạm pháp luật?


Hình chụp trong sân Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh sáng 12/09/2011

Hôm nay linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Chánh văn phòng Tỉnh DCCT Việt Nam, là người khởi kiện vụ án hành chính với người bị kiện là Trạm kiểm soát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài – Tây Ninh, cho chúng tôi biết ngài vừa nhận được “Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính” số 01/QĐST-HC do thẩm phán Mai Văn Triến của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh ký ngày 26/09/2011.


Nội dung quyết định số 01/QĐST-HC cho rằng việc linh mục Đinh Hữu Thoại “khiếu kiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh không cho xuất cảnh, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bằng vụ án hành chính“, và quyết định trả lại đơn khởi kiện và trả lại án phí đã tạm ứng.
Tuy nhiên, trong thông báo số 36/TB-TA ngày 21/07/2011, thẩm phán Lê Hữu Chiến của tòa án Tây Ninh đã viết: “Xét thấy vụ án theo đơn khởi kiện của người khởi kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh“. Tại sao Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh bất nhất trong cách giải quyết vụ khiếu kiện này? Phải chăng có điều gì khuất tất đàng sau? Hay thẩm phán Mai Văn Triến của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã bị chỉ đạo?
Được biết sáng ngày 12/09/2011 vừa qua linh mục Đinh Hữu Thoại cùng đi với một số giáo dân đến Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh làm việc theo giấy triệu tập người khởi kiện để tiến hành đối thoại với Tòa án và bên bị kiện. Nhưng bên bị kiện đã gọi điện thoại cho Tòa án xin khất đến buổi chiều vì buổi sáng bận họp đột xuất!!! Tiếp linh mục Thoại là thẩm phán Lê Hữu Chiến và Thư ký tòa án Võ Quốc Trị. Nội dung buổi làm việc được viết thành biên bản ghi lời khai.
Linh mục Thoại sau đó đã gửi Bản kiến nghị và một văn bản đề nghị được “sao chụp toàn bộ các tài liệu, chứng cứ do đương sự khác cung cấp hoặc do Tòa án thu thập được“.

Linh mục Đinh Hữu Thoại cho biết sẽ kiên trì đi tìm công lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả khi có diễn tiến mới.
PV. VRNs

Không có nhận xét nào: