Pages

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

GH liên hữu Lutheran Việt Nam hiệp thông với Kháng thư của chùa Liên Trì


VRNs (29.09.2012) – Sài Gòn – Ngày 27.09.2012, mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tổng thư ký Ban điều hành Giáo hội liên hữu Lutheran VN, đã thay mặt Giáo hội gởi Thư Hiệp Thông đến Hòa thượng Thích Không Tánh, và Quý chư tôn đức chùa Liên Trì, khẳng định: “Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam hoàn toàn ủng hộ tinh thần kháng nghị thư của Hòa Thượng Thích Không Tánh” và đề nghị nhà nước không giải tỏa chùa Liên Trì, một trung tâm tâm linh Phật giáo và văn hóa Việt Nam.
Sau đây là toàn văn Thư Hiệp Thông.
————–

THƯ HIỆP THÔNG

Kính gửi: – Hòa Thượng Thích Không Thánh
                  Và Quí Chư Tôn – Đức chùa Liên Trì
Nghe tin chùa Liên Trì bị chánh quyền cộng sản ra lệnh giải tỏa; sau đó nhận được Kháng nghị thư của Hòa Thượng Thích Không Tánh – Tổng Vụ Trưởng – Tổng Vụ Từ Thiện Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất – Trụ Trì chùa Liên trì. Chúng tôi hết sức đau lòng và bất ngờ; bởi vì chúng tôi nghĩ rằng nhà nước giữ lại ngôi chùa để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của đô thị mới đồng thời cũng là nét đẹp Văn hóa của Dân tộc, Nhưng không hiểu sau nhà cầm quyền quận 2 lại ra lệnh giải tỏa ngôi chùa tôn kính này. Bởi lẻ đó chúng tôi xin trân trọng Hiệp thông:
1- Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam hoàn toàn ủng hộ tinh thần kháng nghị thư của Hòa Thượng Thích Không Tánh.
2- Đề nghị chánh quyền quận 2 ngưng ngay việc xúc phạm nơi thờ tự tôn giáo; vì nơi đây phải được bảo hộ theo quy định của pháp lệnh tín ngưỡng – tôn giáo ngày 18 – 6- 2004. Ngôi chùa Liên Trì đã có từ lâu, là nơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tín ngưỡng tâm linh của người dân. Nơi đây đáng được bảo vệ, di trì, đáng được trùng tu, nâng cấp trong khu đô thị mới, để bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc.
3- Chùa Liên Trì là nơi đã có những việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực như: chia sẻ tình yêu thương chúng sinh, đồng loại; nhường cơm, xẻ áo cho những người bất hạnh, khốn cùng bị ruồng bỏ bên lề cuộc sống. Những việc làm từ thiện – nhân đạo được Hòa Thượng Thích Không Tánh và quí Thầy thực hiện nhưng không mệt mỏi. Giúp những thương phế binh tàn tật, đui mù… với những phần quà thấm đượm tình thương, làm cho họ vơi bớt nỗi đau giữa chợ đời. Đức tin được biểu hiện bằng những việc làm có ích cho xã hội đáng được biểu dương và học hỏi; vì vậy nơi đây phải được bảo hộ và bảo tồn.
Chúng tôi kêu gọi Quí lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, các tổ chức, cá nhân thiện tâm hãy cùng nhau lên tiếng ủng hộ Kháng thư của Hòa Thượng Thích Không Tánh. Hiệp thông cầu nguyện cho ngôi Chùa Liên Trì được vững bền.
Trân trọng
Sài Gòn, ngày 27 tháng 9 năm 2012
TM. GIÁO HỘI LH LUTHERAN VIỆT NAM
Tổng Thư Ký Ban Điều Hành
Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa

Không có nhận xét nào: