Pages

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

31 Dân biểu Úc lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thả ngay Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc HùngTin Úc châu - Văn phòng Dân Biểu Chris Hayes vừa phổ biến một lá thư do 31 dân biểu Quốc Hội Liên Bang đồng ký tên kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thả ngay hai nhà đấu tranh cho quyền lợi người lao động Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng.

Dân Biểu Chris Hayes là người đã hỗ trợ cho cuộc Hội Thảo về quyền lao động, quyền dân sự và nhân quyền vào ngày 14-5-2014 tại Quốc Hội Liên Bang Úc do Khối 8406 và Khối 1706 đồng tổ chức.

Buổi Hội Thảo được tổ chức song song với chuyến vận động nhân quyền bà Trần Thị Ngọc Minh mẹ của cô Đỗ Thị Minh Hạnh tại Úc châu.

Xin gởi đến bạn đọc bài phỏng dịch lá thư nói trên.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
29-8-2014

*

Ông Nguyễn Tấn Dũng

Thủ Tướng Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hà Nội Việt Nam

Thưa Thủ Tướng,

Chúng tôi, các dân biểu Quốc Hội Liên Bang Úc, bày tỏ sự quan tâm đến trường hợp hai ông Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng tiếp tục bị giam cầm từ tháng 2 năm 2010.

Hai nhà hoạt động cho quyền của những người lao động này đã bị xử bảy năm và chín năm tù, cùng với cô Đỗ Thị Minh Hạnh vì họ đã phân phối các tài liệu về quyền lao động trong một cuộc đình công tại hãng giày Mỹ Phong tỉnh Trà Vinh.

Chúng tôi ghi nhận cô Đỗ (Thị Minh Hạnh) đã được trả tự do một cách vô điều kiện vào ngày 26 tháng 6 vừa qua.

Trong khi cô Đỗ đã được trả tự do, chúng tôi hết sức quan tâm về hai người đồng sự cùng bị buộc tội như cô, ông Đoàn (Huy Chương) và ông Nguyễn (Hoàng Quốc Hùng).

Mặc dù họ đã bị khép án vi phạm an ninh quốc gia, chúng tôi hiểu rõ những việc làm của họ đơn giản chỉ nhằm hỗ trợ quyền công nhân trong cuộc đình công.

Thêm vào đó chúng tôi cũng nhận được những tường trình cho thấy ông Đoàn và ông Nguyễn đã bị đối xử khắc nghiệt, có giai đoạn còn bị biệt giam.

Xét rằng Việt Nam là một hội viên của Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, do đó có trách nhiệm cổ vũ và bảo vệ quyền làm người trên toàn thế giới, nay chúng tôi tìm kiếm sự cộng tác, chúng tôi cùng kêu gọi ông thả ngay hai nhà hoạt động này.

Kính thư

(31 dân biểu đồng ký)

Không có nhận xét nào: