Pages

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Về Vụ Xử Án Bất Công Đối Với Bà Bùi Thị Minh Hằng, Bà Nguyễn Thị Thuý Quỳnh và Ông Nguyễn Văn Minh


image003ScreenHunter_200 Aug. 26 22.28
TUYÊN CÁO
Về Vụ Xử Án Bất Công Đối Với Bà Bùi Thị Minh Hằng, Bà Nguyễn Thị Thuý Quỳnh và Ông Nguyễn Văn Minh
Ngày 26 tháng 8, 2014, tòa án CS Việt Nam tại Đồng Tháp đã xử bà Bùi Thị Minh Hằng, bà Nguyễn Thị Thuý Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh lần lượt 36 tháng, 24 tháng, và 30 tháng tù giam theo Điều 245, về “trật tự công cộng”.  Đây là một hành động bất công, phi pháp của nhà cầm quyền CSVN nhằm đàn áp những người dân tranh đấu cho tự do, dân chủ và bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ Việt nam một cách ôn hòa.

Ngoài ra, tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngày càng trầm trọng mặc dù CSVN đã ngồi trong Hội Đồng Nhân Quyền LHQ kể từ tháng 11/2013
Vì những lý do đó, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ long trọng tuyên cáo:
  • Cực lực lên án nhà cầm quyền CSVN về các hành vi trấn áp, hãm hại người dân vô tội, bắt giam người tùy tiện, gắn chụp cho họ các tội danh phi lý;
  • Đòi nhà cầm quyền CSVN hủy bỏ các bản án bất công; trả tự do tức-khắc và vô-điều-kiện tất cả những người đang bị giam cầm vô cớ chỉ vì đòi hỏi tự do, dân chủ, diễn đạt tinh thần yêu nước, phản đối hành động ngang ngược của Trung Cộng vi phạm lãnh hải, lãnh thổ, hủy hoại tài sản, sinh mạng của ngư dân Việt.
  • Đòi nhà cầm quyền CSVN tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân được xác định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các điều khoản về quyền Chính Trị và Dân Sự và những hứa hẹn khi nộp đơn xin vào Hội Đồng Nhân Quyền Liện Hiệp Quốc.
  • Thỉnh cầu các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền và chính phủ các quốc gia tự do hãy can thiệp buộc nhà cầm quyền CSVN đáp ứng những đòi hỏi chính đáng nêu trên;
  ScreenHunter_198 Aug. 26 22.03
  *Đính Kèm:

  Không có nhận xét nào: