Pages

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Việt Nam tăng hạng môi trường kinh doanh

Image copyrightAFP
Image captionViệt Nam thăng ba bậc trong báo cáo của World Bank về môi trường kinh doanh toàn cầu
Theo Báo cáo khảo sát môi trường kinh doanh toàn cầu Doing Business 2016 của Ngân hàng Thế Giới (WB), Việt Nam có tiến bộ, thăng từ hạng 93 năm trước lên hạng 90, trong số 189 quốc gia được khảo sát trong các thủ tục khiến hoạt động kinh doanh dễ dàng hơn.
Chi tiết trong báo cáo này cho thấy, Việt Nam xếp hạng 119/189 trong việc có quy trình dễ dàng để mở một doanh nghiệp, với 10 thủ tục phải đi qua và thời gian trung bình 20 ngày. Quy trình này có vẻ tốt hơn, giúp Việt Nam thăng đến sáu bậc so với năm ngoái.

Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam thăng bốn bậc, từ hạng 172 lên 168 trong quy trình làm thủ tục đóng thuế cho các doanh nghiệp.
Những việc Việt Nam đã làm để giảm sự phức tạp cũng như giảm chi phí, tăng cường thể chế pháp lý cho doanh nghiệp được WB liệt kê gồm: đơn giản hóa quy trình sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp (như việc đăng k‎ý thuế, đăng ký an sinh xã hội, giấy phép).
Image copyrightGetty
Image captionQuy trình thủ tục thuế ở Việt Nam xếp hạng 168/189
Việt Nam được ghi nhận đưa vào ứng dụng hệ thống đóng thuế điện tử, cho thêm nhiều khoản giảm trừ thuế và trượt giá, đơn giản thủ tục đóng thuế. Việt Nam cũng giảm số lần phải làm thủ tục thuế VAT từ hàng tháng thành hàng qu‎ý cho các công ty có doanh thu hàng năm từ 50 tỷ đồng ( tương đương 2,3 triệu USD) trở xuống.
Tuy nhiên thứ hạng 168/189 vẫn xếp Việt Nam nằm ở top dưới về thủ tục thuế. Trong đó, thời gian trung bình để doanh nghiệp đi làm thủ tục thuế là 770 giờ/năm, tương đương với 32 ngày làm việc.
Cùng với các khảo sát khác như quy trình xin giấy phép xây dựng, thủ tục mua điện, đăng ký tài sản, thứ hạng trung bình Việt Nam đạt được trong năm nay là 90/189.
Tuy nhiên, ở hạng mục bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ, Việt Nam giảm một hạng, từ 121 xuống 122. Các thủ tục cho thương mại xuyên biên giới cũng giảm một hạng, hiện xếp 99/189.

Không có nhận xét nào: