Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

19 giờ thứ Bảy 30/07/2011 - Thắp nến Cầu nguyện tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Giáo xứ Thái Hà


Cho: Quê Hương Đất Nước thoát khỏi họa ngoại xâm của Trung Cộng; Cho Cha Tađêô Nguyễn Văn Lý mới bị bắt giam lúc 14g30 ngày 25-07-2011; Cho Tiến sĩ Luật sư Cù Huy Hà Vũ ngày 2 tháng 8 sẽ bị xét xử vì tội yêu Quê Hương Đất Mẹ, anh không muốn quê hương mình bị Trung Quốc xâm chiếm…


GIÁO XỨ THÁI HÀ­­­180/2 – NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘIWebsites: http://www.giaoxuthaiha.org--oo0oo--

TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ THÁI HÀ

Thông Cáo Báo Chí Số 1: 7/2011Về việc: Thắp Nến Cầu Nguyện Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Giáo Xứ Thái Hà 30/07/2011

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế - Giáo xứ Thái Hà180/2 Nguyễn Lương Bằng (cạnh Bệnh Viện Đống Đa) – Đống Đa – Hà Nội sẽ tổ chức thắp nến cầu nguyện vào Thánh Lễ lúc 19 giờ thứ Bảy 30/07/2011cho:

1. Quê Hương Đất Nước thoát khỏi họa ngoại xâm của Trung Cộng2. Cho Cha Tađêô Nguyễn Văn Lý mới bị bắt giam lúc 14g30 ngày 25-07-20113. Cho Tiến sĩ Luật sư Cù Huy Hà Vũ ngày 2 tháng 8 sẽ bị xét xử vì tội yêu Quê Hương Đất Mẹ, anh không muốn quê hương mình bị Trung Quốc xâm chiếm…

Do vậy, ban Truyền Thông Giáo Xứ Thái Hà kính mời tất cả mọi người có cùng ý nguyện đến tham dự buổi cầu nguyện này.


Hà Nội, Ngày 28, tháng 7, năm 2011
Văn Phòng Giáo xứ Thái Hà
Websites: http://www.giaoxuthaiha.org

Không có nhận xét nào: