Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Kiến nghị được tham gia phiên Tòa phúc thẩm vụ án Cù Huy Hà Vũ


Chúng tôi khẩn thiết đề nghị quý Tòa không sử dụng lực lượng chức năng quá quy định, nhằm dùng lực lượng này vây bọc nhiều lớp xung quanh Tòa án, cản trở quyền tham dự của công dân, thậm chí bắt bớ nhân dân đến tham dự trái pháp luật. Đó là những hành vi đối phó vi Hiến, vi phạm nguyên tắc công khai xét xử của Tòa án, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan pháp luật Việt Nam trước nhân dân Việt Nam và công luận quốc tế, trái với luật pháp dân chủ của nước ta...

*
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------*------Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Ông Trương Hòa Bình,Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC)Đồng kính gửi Ông Chánh Tòa phúc thẩm – TANDTC tại Hà Nội

Chúng tôi là những công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hết sức quan tâm đến phiên xử phúc thẩm vụ án Cù Huy Hà Vũ, được biết sẽ tiến hành vào ngày 2-8-2011 sắp tới;

Căn cứ theo quy định tại điều 18 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định: “Việc xét xử của Tòa án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, trừ trường hợp do bộ luật này quy định”;

Chúng tôi Đề nghị các Quý Ông cho tất cả những ai quan tâm đến vụ án như chúng tôi đều được tham dự phiên tòa này.

Chúng tôi không phải là những người có nghĩa vụ phải tham gia phiên tòa, mà chỉ là những người muốn thực hiện quyền tham dự phiên tòa (theo quy định nêu trên) nên không cần giấy triệu tập hay giấy mời của Tòa án. Chúng tôi chỉ mong muốn thực hiện quyền tham dự phiên tòa của công dân để tham gia giám sát hoạt động xét xử và thông qua đây cũng để được giáo dục thêm về pháp luật.

Trong điều kiện Tòa án không đủ chỗ ngồi, xin quý Tòa cho mắc loa và truyền hình ra trước sân Tòa án để những ai không vào được trong phòng xử vẫn có thể nghe tranh tụng giữa bị cáo, Luật sư và Biện lý cũng như kết luận của quý Tòa.

Rút kinh nghiệm về phiên xử sơ thẩm để lại quá nhiều tai tiếng trong ngày 4-4 vừa qua, chúng tôi khẩn thiết đề nghị quý Tòa không sử dụng lực lượng chức năng quá quy định, nhằm dùng lực lượng này vây bọc nhiều lớp xung quanh Tòa án, cản trở quyền tham dự của công dân, thậm chí bắt bớ nhân dân đến tham dự trái pháp luật. Đó là những hành vi đối phó vi Hiến, vi phạm nguyên tắc công khai xét xử của Tòa án, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan pháp luật Việt Nam trước nhân dân Việt Nam và công luận quốc tế, trái với luật pháp dân chủ của nước ta.

Kính mong các Quý Ông chấp thuận lời đề nghị chân thành của chúng tôi

Những người đề nghị:


Nguyễn Huệ Chi
Phạm Toàn
Nguyễn Xuân Diện
Trần Nhương
Hoàng Cường
Nguyễn Phú Hải
Lê Dũng
Vũ Khởi Phụng
Nguyễn Văn Phương
Nguyễn Văn Lý
Nguyễn Mạnh Thường
Trần Văn Thủy
Võ Thị Hảo
Nguyễn Trung Chính
Phạm Hồng Sơn
Sơn Hà – CCB
Trần Thế Thắng – Công nhân hàn nối cáp quang
Nguyễn Văn Tuyến – Tiền khởi nghĩa, Đại tá, CCB
Nguyễn Trọng Vĩnh – Lão thành cách mạng
Trần Đức Quế - Cán bộ hưu trí (xin cho dự để xem đúng sai ra sao)
Nguyễn Tiến Nam
Đặng Bích Phượng
Trịnh Hữu Long
Bùi Thị Minh Hằng
Bùi Khải

Không có nhận xét nào: