Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Bài bào chữa của Luật sư Hà Huy Sơn trong phiên tòa sơ thẩm


Luật sư Hà Huy Sơn, một trong bốn luật sư bào chữa cho TS Cù Huy Hà Vũ tại phiên tòa sơ thẩm đã không có cơ hội để đọc bài bào chữa của mình cho TS Vũ. Nay phiên xử phúc thẩm sắp diễn ra, tôi đề nghị Dân Làm Báo cho đăng bài bào chữa của Luật sư Hà Huy Sơn để những ai quan tâm tới vụ án của TS Cù Huy Hà Vũ được biết - Cù Thị Xuân Bích.


Không có nhận xét nào: