Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Manila đề nghị tách biệt vùng tranh chấp và không tranh chấp tại biển Đông

RFA 07.29.2011
Philippines hôm nay cho biết sẽ tìm sự hậu thuẫn của các nước Đông Nam Á cho đề nghị của Manila là tách biệt vùng tranh chấp với những vùng không tranh chấp tại biển Đông.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngọai giao Philippines Raul Hernandez thì nếu các bên có thể xác định sự tách biệt như vậy, thì các nước liên hệ có thể cùng khai thác, phát triển vùng tranh chấp trong khi những khu vực không tranh chấp sẽ thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước có chủ quyền.
Đề nghị này thuộc trong kế họach của Philippines nhằm làm giảm tình hình căng thẳng với TQ và những nước tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Trường Sa.
Philippines và VN cáo giác Bắc Kinh trong năm nay gây phương hại trắng trợn đến các hoạt động dò tìm dầu khí của hai nước ở vùng Trường Sa và Hòang Sa vào khi Hoa Lục nhất mực cho rằng họ có chủ quyền gần trọn Biển Đông.
Hôm nay, phát ngôn viên Bộ ngọai giao Philippines Raul Hernandez cho hay các chuyên gia pháp lý của 10 nước ASEAN sẽ hội họp tại Manila trong tháng 9 này để thảo luận về đề nghị vừa nói của Philippines.

Không có nhận xét nào: