Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Kim Tước & Vũ Anh – Quốc Tế Việt CaHỡi những người Việt Nam trên toàn thế giới
Đã yêu tự do như yêu mạng sống mình
Hãy đứng lên lấy lại quyền làm người
Như người dân trên toàn thế giới
Như người dân trên toàn thế giới.

Hỡi những người Việt Nam ở khắp nơi
Dân tộc chúng ta chưa từng được nói
Chưa từng biết đến độc lập tự do
Chưa từng góp tiếng đích thực cho đời.

Hỡi những người Việt Nam trên toàn thế giới
Từ Đông sang Tây hãy thức dậy
Cùng với mặt trời nắng soi đường không tắt
Cùng với mặt trời dân mình tìm đến tương lai.

Hỡi những người Việt Nam ở khắp nơi
Cùng những người Việt ôm giữ quê hương
Hãy nắm tay nhau đòi hòa bình công chính
Đòi quyền dân cho dân tộc Việt Nam.

Hỡi những người Việt Nam ở khắp nơi
Cùng những người Việt ôm giữ quê hương
Hãy góp sức chung xây hòa bình ngàn năm tới
Mở kỷ nguyên toàn cầu vui sống bình yên.

THE VIETNAMESE INTERNATIONALE

Children of Vietnam the world over,
You love freedom as you would your life,
lets stand up and reclaim our rights like the people the world over,
like the people the world over.

Children of Vietnam everywhere,
our people have yet to see real freedom and independence,
has yet to shine with all others.

Children of Vietnam the world over from East to West,
lets arise as with the sun,
lets find our future.

Children of Vietnam everywhere,
let us with those inside Vietnam,
lets hold our hands and demand Peace,
lets reclaim all our civil rights.

Children of Vietnam everywhere,
let us with those inside Vietnam,
lets set off to build real peace for the world and secure a brotherly kind one.

(English Lyrics by Nguyễn Ngọc Bích)

Không có nhận xét nào: